Do prób zdobycia wzgórz Monte Cassino wojska alianckie podchodziły kilkakrotnie, ale nie przyniosły one pozytywnego rezultatu. Wzgórza te były kluczowym punktem do dalszego wyzwalania Włoch i pokonania Niemiec hitlerowskich na tym odcinku.

W bitwie udział wzięły wszystkie jednostki II Korpusu: 3 Dywizja Strzelców Karpackich gen. bryg. Bronisława Ducha, 5 Kresowa Dywizja Piechoty gen. bryg. Nikodema Sulika, 2 Samodzielna Brygada Pancerna gen. bryg. Bronisława Rakowskiego, wspierane przez Armijną Grupę Artylerii płk Ludwika Ząbkowskiego.

Często wojska sowieckie oskarżały Polaków, jakoby ci nie chcieli bić się z Niemcami. Walka o Monte Cassino miała więc być takim sprawdzianem polskiego ducha walki i odwagi. To właśnie żołnierze z 2. Korpusu Polskiego zdobyli te wzgórza i zatknęli tam jako pierwsi biało-czerwoną flagę w dniu 18 maja 1944 o godz. 13.55. Zrobiła to grupa szturmowa ppor Adama Lorenza.

 https://prawy.pl/101996-monte-cassino-dzisiaj-przypada-rocznica-rozpoczecia-ostatecznych-walk/