Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
872 posty 7143 komentarze

Talbot

Talbot - Całym sercem strzeżmy dziedzictwa Narodu

"Agenci wpływu" - kim oni są...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dr Rafał Brzeski | Rozmowa PL1.TV

Dr Rafał Brzeski, specjalista w dziedzinie wojny informacyjnej, służb specjalnych i terroryzmu w rozmowie z Aldoną Zaorską o niebezpiecznej agenturze wpływu i metodach walki z dezinformacją.

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ctl4j3ADR4

 

KTO RZĄDZI POLSKĄ?

"Polska jest w centrum zainteresowania rosyjskiego wywiadu. Jednak Rosjanie nigdy nie przyznają się że szpiegują. [...] Każda szpiegowska siatka wywiadowcza w tym rosyjska składa się z dwóch równoważnych elementów - jeden to klasyczna agentura, drugi agentura wpływu. Podejrzewam, że Polska nie jest tu wyjątkiem" - ostrzegał przed dwoma miesiącami Siergiej Trietiakow, były zastępca szefa wywiadu w rosyjskiej misji przy ONZ, który w 2000 r. rozpoczął współpracę z CIA.

Klasyczna agentura to ludzie pracujący z rosyjskim czy wcześniej sowieckim wywiadem z pełną świadomością tego, co robią, czyli gotowi sprzedawać interesy swego kraju, swojej ojczyzny. Kategoria druga, którą nazwałbym bardziej nowoczesną kategorią rosyjskich kontaktów wywiadowczych to tzw. agenci wpływu, czyli ludzie którzy rozumieją, że mają do czynienie z rosyjskimi agentami - tłumaczył Tretiakow.

Szef FBI Michael McConnell jeszcze jesienią 2007 roku oświadczył, że działalność służb specjalnych Rosji i Chin przeciwko Stanom Zjednoczonym zbliża się do poziomu "zimnej wojny". Również, w ocenie holenderskich służb specjalnych AIVD, największym zagrożeniem dla interesów państwa są agenci Moskwy i Pekinu. W swoim sprawozdaniu AIVD podaje, że Rosja stara się zbierać głównie informacje na temat sektora energetycznego kraju.

We wrześniu ubiegłego roku służby czeskiego wywiadu alarmowały, że rosyjscy agenci infiltrują parlament, mają ścisłe powiązania z politykami oraz duże wpływy w przedsiębiorstwach o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. Ostrzegano, że pod wpływem rosyjskich tajnych służb są m.in. firmy telekomunikacyjne, systemy informacji i infrastruktura transportowa Czech. Rosjanie docierają też do organizacji obywatelskich, których działacze nawet nie zdają sobie sprawy, iż są manipulowani.

" W swojej pracy kontrwywiadowczej, w roku 2008 BIS skoncentrował się przede wszystkim na służbach wywiadowczych Federacji Rosyjskiej, które prowadzą w naszym kraju bardzo ożywioną działalność" - możemy przeczytać w raporcie czeskiego wywiadu - " Fakt ten potwierdza powrót Rosji do sowieckiej praktyki aktywnego działania służb, jako ważnego instrumentu promowania polityki zagranicznej Rosji.[...] Formy i metody ich działania są w dużej mierze podobne do aktywności w latach 80-tych XX wieku."

O wzmożonej aktywności agentury i służb rosyjskich informowały Gruzja, Łotwa i Słowacja.

W listopadzie 2009 roku tygodnik "The Ecoomist" ostrzegał, że w NATO aktywnie działa wywiad Rosji. " Przedstawicielstwo Rosji przy Pakcie Północnoatlantyckim w Brukseli obsadzone jest rosyjskimi szpiegami i we wzajemnych stosunkach uprawiana jest zabawa w kotka i myszkę. Dochodzi do sytuacji zarówno komicznych, jak i poważnych" - informowała gazeta. Wpływom rosyjskich agentów przypisywano rezygnację z rozszerzenia NATO i UE na państwa, które Kreml uważa za przynależne do rosyjskiej strefy wpływów, a jako skutek przewidywano " wyłonienie się nowej równowagi między Europą, Rosją, a USA".

W lutym 2009 roku prezydent Rosji Dimitij Miedwiediew ogłosił nową "Doktrynę wojskową Federacji Rosyjskiej", zgodnie z którą, po raz pierwszy po upadku ZSRR rosyjska armia dostała nieograniczone prawo na prowadzenie działań militarnych poza swoimi granicami. Doktryna, do głównych zewnętrznych zagrożeń wojskowych (na drugim miejscu po NATO) zalicza " próby destabilizacji sytuacji w poszczególnych państwach i regionach oraz podważenia stabilności strategicznej", co wyraźnie wskazuje, iż Rosja traktuje obszar byłego Bloku Sowieckiego jako strefę własnych wpływów.

W czerwcu 2009 roku opublikowano raport Komisji Obrony brytyjskiej Izby Gmin zatytułowany "Russia: a new confrontation?'". Można w nim przeczytać m.in. iż " Rosja staje się zagrożeniem dla świata i może doprowadzić do nowej zimnej wojny. Choć nadal jest słaba militarnie i gospodarczo, to potrafi zmuszać Zachód, by finansował odbudowę jej imperium". " Rosja przekroczyła akceptowane przez społeczność międzynarodową zasady suwerenności i odrębności terytorialnej, uznając niepodległość Południowej Osetii i Abchazji' - przypomina raport. Wyraźnie również wskazano, iż " Reżim Putina wykazuje podobieństwa do systemów byłej carskiej i sowieckiej Rosji."

W każdym kraju, znajdującym się w geopolitycznej bliskości Rosji lub w obszarze jej zainteresowań, tego rodzaju fakty musiałyby prowadzić do wzmożonej czujności służb ochrony państwa oraz mieć wpływ na działania polityczne, podejmowane przez rząd na arenie międzynarodowej i w kontaktach dwustronnych z Rosją.

W każdym - z wyjątkiem III RP.

Polskie służby ochrony państwa, od kilku lat ani razu nie wskazały na zagrożenia płynące ze strony służb i agentury rosyjskiej. Przeciwnie - zgodnie z przyjętą na wzór putinowskiej Rosji zasadą prowadzenia rygorystycznej polityki informacyjnej, wiodącej do ukrywania wszystkiego, co zdaniem ABW nie powinno trafiać do wiadomości społeczeństwa - nie sporządza się żadnych raportów zagrożeń ze strony obcych wywiadów, tak, jak gdyby to niebezpieczeństwo w ogóle nie dotyczyło obszaru III RP. Takie sygnały nie docierają również ze strony licznych instytucji rządowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Z polityką ABW w pełni koresponduje zachowanie rządu Donalda Tuska. Nie ma nawet potrzeby przytaczania szeregu wypowiedzi, wskazujących na doktrynerski, bezkrytyczny stosunek do polityki płk Władymira Putina. Zachowania tego rządu w sprawie kontraktu gazowego oraz wobec rosyjskiej kombinacji operacyjnej, obliczonej na wykorzystanie konfliktów na linii pałac prezydencki - rząd, wskazują, że jest on bardziej bezwolnym narzędziem w skutecznym rozgrywaniu "kwestii polskiej", niż gwarantem bezpieczeństwa polskich interesów.

Najbardziej jednak jaskrawym przykładem, jest bez wątpienia fakt powierzenia Rosji prowadzenia śledztwa w sprawie katastrofy prezydenckiego samolotu i dobrowolnej rezygnacji z samodzielnego dochodzenia przyczyn tragedii z 10 kwietnia. Powoływanie się przy tym na kwestię "zaufania" do Rosji i obawy przed rzekomym "pogorszeniem wzajemnych stosunków" - nie zasługuje nawet na poważne traktowanie w kategorii argumentu racjonalnego, a tym bardziej, jako uzasadnienie decyzji politycznej o ogromnych konsekwencjach na przyszłość.

Z powyższych faktów, obrazujących aktywności służb i agentury rosyjskiej w ostatnim okresie wynika jednoznacznie, że państwo to prowadzi politykę ekspansywną, wrogą wobec państw ościennych, nastawioną na wewnętrzną infiltrację i poszerzanie strefy wpływów. Porównywanie działań służb rosyjskich do okresu lat 80., obecne w publikacjach analityków świadczą, że mamy do czynienia ze strategią wzorowaną na imperialnych dążeniach Rosji Sowieckiej, a doktryna wojskowa FR wprost nawiązuje do koncepcji odzyskania dawnej strefy wpływów, również poprzez akcję militarną.

Tylko z tego jednego powodu, powierzenie prowadzenia śledztwa w sprawie śmierci polskiego prezydenta, polskich dowódców wojskowych i szefów ważnych urzędów służbom specjalnym Federacji Rosyjskiej zasługuje na miano kardynalnego błędu i świadczy o braku odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa. Jakiekolwiek racje polityczne, partyjne bądź osobiste, nie mają najmniejszego znaczenia, jeśli idzie o zapewnienie prawidłowego procesu dotarcia do prawdy o tym zdarzeniu i uniknięcia ingerencji obcych służb.

Jakie są zatem przyczyny, dla których rząd Donalda Tuska i podległe mu media insynuują Polakom, jakoby nie istniało ze strony Rosji żadne zagrożenie, a sprzeciw wobec rosyjskiego śledztwa każą postrzegać, jako sprzeczny z polskim interesem? Z czego wynika bezgraniczne zaufanie, jakim politycy tego rządu zaczęli obdarzać Władymira Putina, a służby III RP deklarują doskonałą współpracę z Rosją?

Odrzucam z góry wszelką argumentację ideologiczną i demagogiczną, forsowaną przez zabobonne środowiska GW i powielaną przez rzesze pospolitych głupców. Według nich - "nie zadrażnianie" stosunków z Rosją i traktowanie tego państwa na zasadach szczególnych preferencji ma stanowić o istocie polskiej racji stanu. Ponieważ nie ma na to żadnego, racjonalnego dowodu ( a przeciwnie - doświadczenie historyczne i rzetelna wiedza wskazują na szkodliwość takich postaw) nic nie usprawiedliwia podobnej retoryki. Brednie tego rodzaju, trzeba więc odrzucić.

Podobnie - nie można traktować poważnie głosów, które z tych samych, demagogicznych racji przeczą w ogóle działaniom agentury lub bagatelizują zagrożenia ze strony służb rosyjskich. Są powielane przez infantylnych osobników, nie posiadających elementarnej wiedzy o współczesnym świecie, pozbawionych wyobraźni i inteligencji. Jednakże, to stanowisko ma w wielu przypadkach głębsze uzasadnienie w koncepcji, która legła u podstaw III RP; gdy na mocy porozumienia funkcjonariuszy megasłużb sowieckich z prowadzoną przez nich agenturą, doprowadzono do obrad "okrągłego stołu" i dokonano tzw. transformacji ustrojowej. Jest zatem oczywiste, że negowanie działań obcych służb i agentury stanowi dla tych środowisk dogmat wynikający z instrukcji operacyjnych komunistycznej służby bezpieczeństwa i jest rodzajem kłamstwa w obronie własnej przeszłości. Aktywność w życiu publicznym III RP wielu tajnych współpracowników bezpieki i funkcjonariuszy tej służby, potwierdza tę ocenę .

Istnieją tylko dwa powody, jakimi można wytłumaczyć postawę obecnego rządu.

Pierwszy, to skrajna nieudolność służb ochrony państwa, które nie chcą lub nie potrafią zdefiniować i zapobiec rzeczywistym zagrożeniom, utajniają zatem informacje na ten temat, by nie być zmuszonymi do sprawnych działań. W tym samy obszarze można utrzymywać, że ludzie odpowiedzialni za politykę państwa są ignorantami i nieudacznikami, a w ocenie Rosji kierują się irracjonalnymi przesłankami, przyjmując słowa i gesty władz rosyjskich jako oznakę rzeczywistych intencji. Taki rząd prowadziłby politykę "na ślepo", kierując się doraźnym interesem, względami wizerunkowymi lub na zasadzie ulegania presji politycznej innych państw. Bagatelizowanie zagrożeń i utrzymywanie polityki wobec Rosji na poziomie nakazu "pojednania" i "przyjaźni" byłoby więc przejawem słabości i politycznego dyletanctwa.

Ta wersja, niewątpliwie wiązałaby się z zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa - jak zawsze, gdy połączenie ignorancji z arogancją może doprowadzić do katastrofalnych skutków.

Drugim i znacznie poważniejszym powodem, byłoby celowe i świadomie wprowadzanie w błąd polskiego społeczeństwa, co do zagrożeń wynikających z penetracji służb i agentury rosyjskiej. Rząd Donalda Tuska i podległe mu służby planowo i umyślnie nie informowałyby Polaków o rzeczywistych zamiarach Rosji, utrzymując społeczeństwo w przeświadczeniu, że ma do czynienia z państwem przyjaznym i pokojowo nastawionym. Powierzenie śledztwa służbom rosyjskim nie byłoby wówczas aktem "zaufania", a znakiem podległości, zaś nawoływanie do "pojednania" stanowiłby w istocie akt kapitulacji i prowadziło do wepchnięcia Polski w strefę wpływów rosyjskich. Wówczas też, należałoby założyć istnienie silnej agentury, umiejscowionej wysoko w strukturach państwa, której wpływ na bieg spraw byłby decydujący.

Ta wersja niosłaby dla Polski zagrożenie porównywalne jedynie z rokiem 1945, gdy rzekomo polski rząd, złożony faktycznie z agentów sowieckich doprowadził do stanu wieloletniej okupacji Polski przez państwo sowieckie i uzależnił nas od dyktatu obcego mocarstwa.

Zdaję sobie sprawę, że rozważania dotyczące postawy rządu Donalda Tuska wobec Rosji nie zostaną nigdy podjęte przez analityków i publicystów działających w obszarze mediów publicznych. Głownie z powodu lęku, powszechnej autocenzury oraz tzw. poprawności, będącej w istocie zbiorem ideologicznych zabobonów, zabraniających samodzielnego myślenia i aktywności. Jednocześnie - nie przeszkadza ona w wygłaszaniu niedorzecznych sądów bez żadnej podstawy faktycznej.

Powód, dla którego warto podjąć takie rozważania jest oczywisty - chodzi o przyszłość Polski, o nasze i następnych pokoleń bezpieczeństwo. Takiej refleksji nie zastąpią żadne deklaracje polityczne, jałowe wywody publicystów i dezinformacyjne zabiegi. A te głownie dominują dziś w przekazie medialnym. O wiele łatwiej też dyskredytować nieprzystające do normy myśli, przy pomocy prostackich metod manipulacji, niż wykazać odwagę i rzetelnie podjąć temat.

CDN...

http://kresy24.pl/showNews/news_id/10134/

http://kresy24.pl/showNews/news_id/1815/

http://kresy24.pl/showNews/news_id/8230/

http://www.bis.cz/n/2009-08-31-vyrocni-zprava-2008.html

http://www.bbn.gov.pl/download.php?s=1&id=3906

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmdfence/276/276we01.htm

http://cogito.salon24.pl/120270,silownicy

Aleksander Ścios

https://www.rodaknet.com/rp_scios_27.htm

KOMENTARZE

 • @Autor
  Kolejna edycja bajek z "mchu i paproci"Przypomnę ci,ze to portal dla dorosłych z publikacją bajek o żwirku i muchomorku przenieś się na portal dla dzieci.
  Za publikację steku bzdur-pała
 • @matterhorn 08:31:03
  Nie podoba się Tobie rys historyczny Aleksandra Ściosa dotyczący okresu panowania Sowietów - czy "teorii" Rafała Brzeskiego?
  Obaj są ludżmi wykształconymi i Polakami.
 • Bardzo dobry materiał
  Świetny materiał merytoryczny i konkretny z podaniem faktów. Lekko się go czyta. Warto, moim zdanie go poszerzyć o wojnę - tak już wojnę - Rosji z UE i USA w sieci.
  Daję 5. Pozdrawiam
 • @dziennikarz obywatelski 08:47:40
  Ciężkie jest życie polskiego dysydenta na Neonie - od Pał nie można się opędzić.
 • @Talbot 08:57:31
  "Ciężkie jest życie polskiego dysydenta na Neonie - od Pał nie można się opędzić."

  Cóż jak to w życiu bywa, ale jednak na końcu zwycięża rozum, wrażliwości inteligencja. Pozdrawiam
 • @matterhorn 08:31:03
  dokładnie, ja też dorzucam 1*
 • W tle materiału
  Wojna Informacyjna prowadzona przez Rosję jest nie mniej groźna jak działania agenturalne. To oczywiste dla tych co wiedzą cokolwiek o internecie, prasie, czyli mediach.

  Wojna informacyjna to nowa jakość wojny psychologicznej i nowoczesna forma oddziaływania przez wywieranie presji na przeciwnika. Aktywizują się grupy internautów atakując w sieci inne opcje niż płynące z Kremla. Ta wojna już trwa.

  Czy to jest wojna informacyjna czy propaganda.

  Wojna informacyjna trwa w polskiej i międzynarodowej sieci internetowej od wielu lat. O tym fakcie informują coraz częściej zagraniczne i krajowe media. Taki stan rzeczy jest zauważalny niemal codziennie w krajowym Internecie.

  Kampania dezinformacyjna wielu państw w tym Kremla, wojna psychologiczna poprzez stosowanie nowoczesnych technik psychologicznych nasila się z dnia na dzień głównie w związku ze zbrojnym atakiem Rosji na Ukrainę oraz ekspansją polityczną Rosji na świecie.

  Każdy niemal nośnik informacyjny jest natychmiast infekowany przez zwolenników Putina - chociaż to jest to samo. Zwolennicy polityki i strategii wojny płynącej z Rosji używają do swego działania oficjalnych witryn internetowych np. RussiaToday lub działają oficjalnie za pośrednictwem wewnętrznych rosyjskich stacji radiowych i telewizyjnych.

  Prasa wielokrotnie donosi o zaktywizowaniu na terenie Unii Europejskiej w tym w Polsce wywiadu Rosji oraz współpracujących z nimi lewackich trolli. Aresztowanie rok temu przez służby specjalne Polski osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji to wcale nie był początek wojny wywiadów.

  Konflikt zbrojny na Ukrainie, wojna w Syrii, wybory w USA przy pełnymi zaangażowaniu Rosyjskich Służb Wywiadu, aneksja Krymu oraz szereg prowokacji i działań nieprzychylnych w stosunku do krajów NATO i Unii Europejskiej to była jak pamiętamy zapowiedź poważnej ofensywy Rosyjskich Służb Specjalnych.

  Prezydent Władimir Putin wprowadził reformę rosyjskich służb wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) została przemianowana na Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz odzyskać kontrolę nad Służbą Wywiadu Zagranicznego (SWZ FR) i Federalna Służba Ochrony (FSO) – odpowiednika polskiego BOR - u W kręgach wywiadowczych i prasie mówiło się, że Putin dążył do połączenia wszystkich instytucji bezpieczeństwa (FSB, GRU, SWZ FR). Celem tego miała być odbudowa wpływów służb specjalnych na wzór KGB.

  Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej przejęła zadania wykonywane wcześniej przez Zarząd Główny KGB ZSRR (ros. PGU), zajmujący się wywiadem zagranicznym.

  Głównym zadaniem SWZ FR jest m.in. dostarczanie prezydentowi i rządowi Federacji Rosyjskiej informacji politycznych, ekonomicznych, technicznych, naukowych, analiza ww. informacji o państwach, organizacjach, ludziach, o wszystkim co ma znaczenie dla prowadzenia skutecznej polityki przez prezydenta, premiera i rząd Federacji Rosyjskiej. Funkcjonariusze SWZ FR działają jako dyplomaci, funkcjonariusze bez immunitetu dyplomatycznego tzw. nielegalni będący pod przykryciem dziennikarzy, turystów itp. Wykorzystują do tego celu ambasady, konsulaty Rosyjskie rozsiane po całym świecie oraz (nielegalni) rozmaite przedsiębiorstwa i organizacje itd..........

  Ot moje " kilka groszy" do tego ciekawego materiału.
 • @dziennikarz obywatelski 08:47:40
  dokładnie, ja też dorzucam 5*
 • @Talbot 08:42:51
  Tą opinię dwóch usraelskich pachołków to wsadz sobie w zadek i podpal to się przynajmniej zagrzejesz.
  No i jeszcze przywlókł się tutaj kolejny płatny zdrajca pachołek usraela w postaci niejakiego milicjanta obywatelskiego.
 • @Talbot 08:57:31
  Ciężkie jest życie polskiego dysydenta na Neonie - od Pał nie można się opędzić.

  oj przejęzyczyłeś się Taboret; powinno być ciężkie jest życie anonimowego trolla, o którym nie wiadomo nic, ani tym bardziej czy jest Polakiem

  :)
 • @matterhorn 09:16:02
  Strasznie merytorycznie to wulgarne wiadro twoich mózgowych pomyj - zgroza
 • @Paulus Aquarius 09:16:47
  "oj przejęzyczyłeś się Taboret; powinno być ciężkie jest życie anonimowego trolla, o którym nie wiadomo nic, ani tym bardziej czy jest Polakiem "

  No popatrz pan...rosyjskie służby już przeglądnęły mój komputer - wiedzą, że jestem Polakiem-patriotą i Słowianinem.
 • @Talbot 09:26:48
  Nasz wielki bohater narodowy Rotmistrz Witold Pilecki w 1938 r o patriotyzmie powiedział tak - cytuję :

  " Patriotą się jest lub się bywa, bywają ci dla których interes własny jest ważniejszy od ojczyzny"

  Minęło tyle lat od wypowiedzenia tych słów, a one są dalej aktualne, co widać po wielu wypowiedziach i na tym portalu. Dla wielu zresztą słowo patriotyzm kojarzy się raczej z.....Rosją !
 • @dziennikarz obywatelski 09:36:16
  No właśnie - przykładem jest Mateusz Piskorski.
 • @Talbot 09:39:32
  "No właśnie - przykładem jest Mateusz Piskorski" zgodnie z komunikatem Polskich Służb Specjalnych - ABW. Zdrajca i agent obcego mocarstwa - reszta w rękach Sądu.

  Dawniej w czasie walki zbrojnej o Wolną Polskę AK stworzyło tzw " KEDYW AK" świetnie sobie radzili ze zdrajcami i kolaborantami Niemieckimi i Sowieckimi.
 • @dziennikarz obywatelski 09:36:16
  Jeżeli Polska ma takich patriotów jak ty złodzieju cudzych tekstów kłamco i oszczerco to można tylko powiedzieć Boże zlituj się nad Polska.
 • @Paulus Aquarius 09:32:24
  Nawet wykropkowany chamski zwrot jest skandalem i naruszeniem zasad
  Jak długo tego prostaka administracja będzie chronić
  Jak długo?
 • @matterhorn 09:44:16
  Napisz coś mądrego, ciekawego pokaż co potrafisz - bo teraz twoja wiedza, inteligencja nie wybiega z rynsztoka i inwektyw. Adwersarzem też trzeba być i mieć swoją klasę.
 • @dziennikarz obywatelski 09:43:56
  http://antykomunista.neon24.pl/post/147342,m-piskorski-ma-zarzuty-pracy-dla-rosjan
 • @Talbot 09:39:32
  LISTA POPARCIA MATEUSZA PISKORSKIEGO
  Pomimo bandyckich działań obecnych władz, które korzystając z braku demokratycznej kontroli nad swoimi działaniami, wykorzystały służby do szykanowania swoich przeciwników politycznych, nie brakuje dziś ludzi mających odwagę głośno sprzeciwić się jawnemu łamaniu demokracji, wolności słowa i praw człowieka.

  Ludzie ci, postanowili stanąć w obronie Mateusza Piskorskiego nie z uwagi na osobiste sympatie lub możliwość zdobycia szerokiego uznania, lecz z szacunku i troski o elementarne zasady na jakich opiera się demokracja i kultura europejska – a więc w obronie wolności słowa i głoszenia swoich poglądów – nawet jeśli te nie mają nic wspólnego z poglądami jakie sami wyznajemy.

  Ludzie ci, na przekór konformistycznej postawie tzw. „opozycji” i milczeniu mediów głównego nurtu, postanowili zaprotestować przeciw szykanom jakie spotkały Mateusza. Różni ich niemal wszystko: poglądy polityczne, płeć czy narodowość. A jednak w tak krytycznym momencie połączył ich szacunek dla wolności i demokracji, niezgoda na kłamstwo i odwaga by stanąć otwarcie w obronie wartości, które większość wolałaby przemilczeć.

  Oto krótka lista polityków wywodzących się z najróżniejszych – często całkowicie różnych formacji i środowisk politycznych, którzy nie boją się bronić wolności i fundamentów demokracji (kolejność nazwisk przypadkowa).

  Janusz Korwin-Mikke (Polska) – europoseł, lider partii Wolność
  Kostadinka Kuneva (Grecja) – europosłanka, działaczka związkowa, członkini partii SYRIZA
  Katerina Konečná (Czechy) – europosłanka, członkini Komunistycznej Partii Czech i Moraw
  Klaus Buchner (Niemcy) – europoseł, profesor fizyki, członek Ekologicznej Partii Demokratycznej
  Maria Heubuch (Niemcy) – europosłanka, członkini partii Zielonych
  Paloma López Bermejo (Hiszpania) – europosłanka, działaczka związkowa, członkini Zjednoczonej Lewicy
  Eleonora Forenza (Włochy) – europosłanka, członkini partii Odrodzenie Komunistyczne
  Andrejs Mamikins (Łotwa) – europoseł, dziennikarz, członek Socjaldemokratycznej partii „Zgoda”
  Javier Couso Permuy (Hiszpania) – europoseł, filmowiec, członek Zjednoczonej Lewicy
  Marina Albiol Guzmán (Hiszpania) – europosłanka, członkini Zjednoczonej Lewicy
  Tatjana Żdanok (Łotwa) – europosłanka, członkini Rosyjskiego Związku Łotwy
  Tania González Peñas (Hiszpania) – europosłanka, członkini Podemos
  Jiří Maštálka (Czechy) – europoseł, lekarz, członek Komunistycznej Partii Czech i Moraw
  Giulietto Chiesa (Włochy) – polityk i dziennikarz, były europoseł, jeden z lideró ugrupowania Włochy Wartości
  Zahari Zahariev (Bułgaria) – polityk, prezes Fundacji Słowiańskiej, członek zarządu Partii Socjalistycznej
  Pino Cabras (Włochy) – dziennikarz, redaktor portalu MEGAchip
  Inaki Irazabalbeitia (Hiszpania) – pisarz, polityk, doktor chemii, były europoseł, członek baskijskiej partii Aralar
  Anna Miranda (Hiszpania) – europosłanka, prawniczka, członkini Galicyjskiego Bloku Nacjonalistycznego
  Dimitris Kostantakopoulos (Grecja) – dziennikarz, ekspert polityczny, redaktor Magazynu Epikaira
  Giorgio Mazzerelli (Włochy) – działacz społeczny, dyrektor Pandora TV
  Miroslavs Mitrofanovs (Łotwa) – wiceprzewodniczący partii Rosyjski Związek Łotwy
  Roberto Quaglia (Włochy) – pisarz, działacz społeczny, członek Stowarzyszenia Alternativa
  Dimitri Rempel (Niemcy) – prezes partii Einheit
  Bogdat Tirdea (Mołdawia) – deputowany parlamentu, doktor nauk politycznych, członek Partii Socjalistów Republiki Mołdawii
  Manuel Ochsenreiter (Niemcy) – redaktor naczelny pisma Zuerst!, ekspert polityczny, prezes Niemieckiego Centrum Studiów Eurazjatyckich
  Zdzisław Jankowski (Polska) – działacz związkowy, samorządowiec, poseł na Sejm IV kadencji
  Roman Izdebski (Polska) – doktor nauk rolniczych, autor licznych prac naukowych i opracować, ekspert ds. rolnictwa współpracujący m.in. z Parlamentem Europejskim i Polską Izbą Technologii i Wyrobów
  Jan Sposób (Polska) – stowarzyszenie Oburzeni
  Jerzy Truchlewski (Polska) – stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej
  Andrzej Dziąba (Polska) – obrońca praw człowieka i praworządności, współtwórca Ruchu Społecznego „Nowa Polska”
  Krzysztof Kornatowicz (Polska) – obrońca praw mikro-przedsiębiorców, twórca ruchu wyrugowani.pl
  Andrzej Szubert (Niemcy) – bloger, niezależny publicysta
  Dariusz Kosiur (Polska) – stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej
  Zygmunt Białas (Polska) – bloger, niezależny publicysta
  Paweł Chomiuk (Polska) – obrońca praw ojców, działacz społeczny, aktywista walczący z patologiami systemu sądowego
  Paweł Ziemiński (Polska) – stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej
  Zbigniew Okrasiński (Polska) – działacz społeczny, stowarzyszenie Wierni Polsce Suwerennej
  Iwona Możejko (Polska) – działaczka i aktywistka społeczna, związana z Ruchem Kukiza, Oburzonych, Niepokonani 2012
  Zygmunt Wrzodak (Polska) – założycielowi LPRu, związkowcowi, działaczowi podziemnej Solidarności, posłowi na Sejm IV i V kadencji
  Damian Bieńko (Polska) – lider stowarzyszenia Narodowa Wolna Polska
  Piotr Ikonowicz (Polska) – polityk, dziennikarz, poseł na Sejm II i III kadencji, przewodniczący Ruchu Sprawiedliwości Społecznej
  Bożena Gaworska-Aleksandrowicz (Polska) – emerytowana nauczycielka, działaczka społeczna zwiazana z białoruską polonią, redaktorka pisma Głos znad Niemna, członkini rady krajowej partii Zmiana
  Grzegorz Braun (Polska) – reżyser dokumentalista, wykłądowca akademicki i publicysta. Kandydat na urząd Prezydenta RP w wyborach w 2015
  Jarosław Kapsa (Polska) – polityk, dziennikarz i urzędnik samorządowy, poseł na Sejm X kadencji; Fundacja Wolność i Pokój
  Roland Dubowski (Polska) – Obóz Wielkiej Polski
  Konrad Rękas (Polska) – dziennikarz, publicysta, redaktor portalu konserwatyzm.pl
  Piotr Radtke (Polska) – Braterstwo Polsko-Rosyjskie


  Jeśli nie zgadzasz się bu ludzie byli szykanowani ze względu na wyznawane przez siebie poglądy i masz odwagę dołączyć do grona ludzi głośno wyrażających swój sprzeciw wobec politycznego bandytyzmu „Prawa i Sprawiedliwości”, koniecznie napisz do Nas! Bez względu na to co robisz, skąd pochodzisz i kim jesteś – twój głos ma dla nas znaczenie!
 • @Husky 09:49:11
  no właśnie wykropkowane... nie wiadomo o jakie słowo chodziło :)
 • @matterhorn 08:31:03
  Dziwne, że to USA rozwala swoimi wojnami świat, a nie Rosja. Taki wniosek można wysunąć, po przeczytaniu tych bredni.
 • @Paulus Aquarius 09:53:52
  No tak, jak nic to twoje drugie imie
  Myle sie
 • @Husky 09:49:11
  a prostak to twój tata
 • @Husky 09:51:37
  No właśnie. Od kilku dni posiadam - za zgodą Redakcji- tutaj blog, od tego czasu spadło na mnie deszcz hejtu, prymitywnego chamstwa i inwektyw wraz z groźbą karalną.
  Poradziłem sobie, jak widać pod moimi materiałami oddającymi hołd Żołnierzom Wyklętych, chamstwa nie będzie.

  Każdy portal szyci się tzw " Wartością dodaną " - patrz ciekawymi materiałami ale nie ściekiem i chamstwem , wulgaryzmami i obrażaniem innych, gdyż takie zachowanie taki portal NISZCZY - patrz Wiadomosci24.pl. Interia 360

  Salon 24.pl wprowadziła też mechanizmy obronne i jakoś się broni.

  Ten portal jest merytorycznie ciekawy, godny uwagi, posiada wielu mądrych autorów i ciekawe publikacje.

  Przed hejtem trzeba się bronić ,osobiście taką obronę w moich materiałach wykonałem - SKUTECZNIE.
 • @dziennikarz obywatelski 09:36:16
  cyt:
  "Minęło tyle lat od wypowiedzenia tych słów, a one są dalej aktualne, co widać po wielu wypowiedziach i na tym portalu. Dla wielu zresztą słowo patriotyzm kojarzy się raczej z.....Rosją !"

  Dosyć tego !! Nie pasuje Panu portal? To żegnamy !
  Słucham od 3 dni jak ubliża Pan autorom tutaj piszącym ... Zna ich Pan?
  Bo ja w większości znam, cenię i szanuję.
  Piszą tutaj od lat i nadają charakter temu portalowi!
  Oskarżanie niemal wszystkich o brak patriotyzmu - wulgarne przymiotniki pod ich adresem, wyzywanie od "ruskich onuc" itd - to jest moim zdaniem właśnie mowa nienawiści, którą Pan tutaj prowokuje...

  Tak, że raczej rozstaniemy się ..
  Niech Pan swoje "historie prawdziwe" i prawdziwą nienawiść do mających inne zdanie - niech Pan to wszystko uskutecznia na innych portalach...

  Pozdrawiam
 • @Astra - Anna Słupianek 10:09:15
  Niniejszym składam Pani pisemne wyrazy uznania i szacunku za te słowa.
 • @matterhorn 09:16:02
  Talblot powołuje się na agentów CIA, bo powiedzieli, napisali................jednych agentów chwali i podpiera sie ich ,,opracowaniami", ale tych jawnych, bezczelnych ukrywa.
  Jak zwykle troll mosadu, cia wkleje brednie człowieka służb ,,natowskich" Ściosa, takiego ślumoka, nieroba od zawsze w służbach, nawet szkołe mu zorganizowali, podwładnemu AM. Jak można prowadzić taką bezczelną dezyinformacje, polegającą na ukrywaniu prawdziwych agentów i zdrajców.
  Czy agenci Rosji - to uchwalili w Rosji ustawę 447??? gdzie naciskają ci ,,przyjaciele" by Polska oddała żydom 350 mld $ za nic.
  Czy to agenci Rosji - rozgrabili nam majątek narodowy,
  Czy agenci Rosji narzucaja nam pedałów i pedofili, narkomanów, gender itp.
  Czy agenci Rosji stoją za kupnem amerykańskiego sprzętu wojskowego po siedmiokrotnie wyższych cenach,
  Czy agenci Rosji podalili Uapdła, Irak, Libię, Egipt, Syrie, Afganistan, Jemen, teraz Wenezuele,
  Czy agentom Rosji Polska jest winna 1 bln 100 mld zl w ramach długu publicznego,
  Czy to agenci Rosji każą kupować szczepionki w takich a nie innych firmach farmaceutycznych,
  Czy to agenci Rosji kazali zmienić ustawę i IPN,
  Czy to agenci Rosji, kazali wyrzucić z ustawy o IPN, ,,polska wschodnia" czy ,,ukraińscy nacjonaliści". itd.
  AGENCI MOSADU I CIA, BND NARZUCAJA NAM W PRYMITYWNY SPOSÓB ODWRÓCONY OBRAZ RZECZYWISTOŚCI.
 • @Talbot 08:42:51
  Sztab zarządzający układem okrągłego stołu sięga coraz głębiej po zasoby swych agentów-śpiochów.
  Trzeba mu jednak uznać, że przygotował się, jeśli nie na wszystkie, to na pewno na wiele okazji.
 • @Astra - Anna Słupianek 10:09:15
  O takiem mowie miłości piszesz i tych super autorach to zacytuję ich materiały kierowane do mnie

  "tępy i prymitywny skurwysynu od wklejek, do mnie herbu Jastrzębiec jesteś gnoju za cienki. Tacy jak ty w majątku mojego dziadka świnie pasali. Spotkaj się ze mną w realu to już nic na swym blogu Putlerze Kaput u Sakiewicza nie napiszesz. Odwagi łachudro."

  "Za bycie szurem, małostkową gnidką , która bez honoru blokuje adwersarzy jednocześnie opluwając ich sto kijów na plecy, wiadro na łeb i mocny kop w dupala.
  nadużycie link skomentuj
  zbig71 "

  "Naucz się przymule pisać po polsku bo nie wiadomo o co ci chodzi.
  Słyszałeś coś o przecinkach?"

  "Wrzodak Z. 14:03:19
  Faktycznie musiał być w szkole bity po łbie, przez ojca pasem i to mu pozostało. Podobnie jak Szczerba z którego ojciec dobry bokser urządzał w domu worek treningowy, też ma kompleksy."

  "dziennikarz obywatelski 08:16:34
  Lepiej być wieprzem niż zasrańcem bezjajecznym, który blokuje komentarze i komentujących. Po to aby zasmradzać portal swoimi propagandowymi wypocinami od siedmiu boleści.
  nadużycie link skomentuj
  zbig71"

  Mam tego jeszcze prawie setkę - ot tacy są twoi znajomi godni zaufania. Gratulacje ! Admin na bieżąco otrzymywał konkretne zgłoszenia.
 • @dziennikarz obywatelski 09:49:16
  Poslugujesz się lewackim sposobem uprawiania propagandy antypolskiej. Czy Piotrowicz - wykladowca pzpr-u, odznaczony przez bolszewików, oskarzał robotników w SW, to nie agent, Zybertowicz - komuna - ideolog pzpr, Lucjan Błaszczak - cep czerwony, to nie agent sowiecki i tak co drugi z waszej stajni to czerwony.
  Stalinowcy w ten sposób bronią systemu bolszewickiego z lat 44-56 atakując odradzajacą się chrześcijańską Rosję, ani mruu, mruu o podlym systemi sowieckim. WY TOWARZYSZE, SPADKOBIERCY SOWIETYZMU, ATAKUJĄC POLAKÓW, CHRONICIE SWOJE RODZINY OD ODPOWIEDZIALNOSCI, TAKI JEST TEN WAS PISUAR.
  Tak na zdrowy rozum, jaką to posiadał wiedzę państwową Mateusz Piskorski, że zrobili go szpiegiem, na jakiej to posadzie państwowej był zatrudniony, że mógł posiadać wiedzę utajnioną, tajną, ściśle tajną, którą przekazał wrogom usraela??? Piskorski nie byl zatrudniony nigdy na posadzie państwowej.
  Otóż, Piskorski analizowal na podstawie gazet, portali, mediów RTV, bieżącą politykę w kraju, przede wszystkim ukierunkowaną przeciwko rozsadzaniu Upadłej przez panią Nuland i jej cia - mosad, czyli szedł przeciwko zamiarom kolejnej rozwałki w imię ,,demokracji" przez usraelitów. To oni na wniosek banderowców z Upadlej, kazali zamknąć Piskorskiego.
  Dlatego takie pokraczne decyzję ,,sądu
 • @Astra - Anna Słupianek 10:09:15
  UWAGA! Proszę przeczytać w/w cytaty blogerów które wkleilł DO, ,,zacytował" również i mój wpis, który zmienił sens mojej wypowiedzi, dodając wyrazy, których nie użyłem, proszę sprawdzic i porównać, w jaki sposób zmanipulował wypowiedz.
 • @Wrzodak Z. 10:28:26
  Cóż można dodać. 5+
 • Hasbara
  jako widoczna agentura wpływu zagościła na tym zacnym forum.
  Przyjecie ksywki "dziennikarz obywatelski" to typowy przykład hucpy, gdy goniony przez tłum złoczyńca, wskazuje przed siebie mówiąc: tam pobiegł.
  Na szczęście poziom jego narracji jest tak nachalny i infantylny że trafia jedynie do nielicznych , o czym świadczy jego zażarta polemika samego ze sobą.
 • @Wrzodak Z. 10:28:26
  WYRAZY SZACUNKU DLA NASZYCH BLOGERÓW:
  SZ. P. Dariusza Kosiura
  Sz.P. Zygmunta Wrzodaka
  SZ.P .Konrada Rękasa
  Sz. P Zygmunta Białasa
  za PODPISANIE SIĘ POD LISTĄ POPARCIA !
  ( Przepraszam jeśli kogoś pominąłem !)


  https://orbo.neon24.pl/post/147354,uwolnic-piskorskiego
 • @Paulus Aquarius 11:02:12
  Jaką sumę pieniędzy zadeklarujesz na kaucję dla Piskorskiego?
  Nie zapomnij pochwalić się skanem przelewu.
 • @Wrzodak Z. 10:34:11
  cyt:
  " proszę sprawdzic i porównać, w jaki sposób zmanipulował wypowiedz."

  On tutaj tylko po to przylazł... ale to już przeszłość....

  Pozdrawiam
 • @Talbot 11:21:24
  na razie nie wiem gdzie wpłacić.
 • Widział ktoś ruskich agentów wpływu ?
  Ja nie widziałem.
  Ale ogólnie agentów wpływu w Polsce od 89r jest całe mrowie i ciągle ich widać w TV.
  Najwięcej widać agentów wpływów mafii globalnej żydowskiej to wprost większość polityków, dziennikarzy oficjeli...innych do rządzenia Polską system nie dopuszcza... a jak dopuści to zniszczy (Lepper, Olszewski, Oleksy, Miller).
  W Polsce Izrael i globalne żydostwo na scenie politycznej uważni są za temat taboo...całkowity zakaz krytyki..obowiązuje wasalizm...bo tylko taka postawa daję szanse na karierę.

  Druga grupa to agenci wpływu Watykanu.. to wiadomo kim są...przez ambony prowadzą swój "wpływ"

  Trzecia grupa to agenci wpływów Niemieckich to praktycznie całe PO z Tuskiem na czele..
  Są jeszcze agenci wpływu neoliberałów
  Agenci wpływu Banderowców..

  Tylko agentów wpływu Narodu Polskiego nie widać na scenie politycznej
  i też nie widać agentów wpływu Rosji..

  Jak widać agentów jest wielu i większość widoczna na co dzień gołym okiem do wyrzygania.

  A Talbot bredzi o agentach których nie widać (ale pewnie są ale nie na taką skalę jak ci widoczni..praktycznie rządzący Polską ponad głowami Polaków)

  ..I to jest Talbot problem dla Narodu Polskiego.
  ..a nie jacyś tam wyimaginowani ruscy..
 • @Astra - Anna Słupianek 11:33:38
  Jak można tak bezczelnie posługiwać się fałszywymi wpisami.
  Napisał, że ,,dostawał w szkole po łbie", ja tak nie napisałem, tylko, że być może był nie lubiany, albo, że ,,ojciec bił go pasem", napisałem, że chyba był często karcony przez ojca, a nazwisko boksera Szczerby w ogóle nie było przez mnie użyte, a on mi to wmówił.
  Co za kłmcaa, konfabulant!!!
 • @Astra - Anna Słupianek 10:09:15
  Brawo Pani Anno Czas zrobić porządek na portalu i awanturników odesłać tam gdzie ich miejsce.Skoro tak mu tutaj źle i czuje się hejtowany to czemu tu siedzi .Przecież na siłę nikt go tu nie trzyma.Człowiek majacy odrobinę honoru już dawno by odszedł po takich zarzutach
  Nie może być tak,że byle szmondak nie znając w ogóle człowieka przykleja mu łatki "ruskiej onucy,kacapa,ruskiego agenta" każdy kto ma odmienne zdanie od niego jest obelżywie wyzywany przez tego typa.
  Skoro sam nie ma za grosz honoru i nie potrafi się usunąć to trzeba w tym mu pomóc.
 • Do Agentów wpływu, którzy chcą Polexitu
  https://wolnemedia.net/obrazki/mem-wolnosc-ue-1.jpg

  "Od początku wejścia Polski do UE otrzymaliśmy z Brukseli 159,5 mld euro. Sami z kolei wpłaciliśmy do unijnego budżetu 51,8 mld euro. To oznacza, że na czysto zyskaliśmy 107,5 mld euro, co przy średnim kursie złotego do euro od maja 2004 r. daje ok. 442 mld zł."
  --------------------------------------------------------
  Pecunia non olet
 • @Talbot 16:16:56
  Dobrze że firmowałeś to info.Bo ilekroć pisała o tym Gazeta Wyborcza to nie chciało mi się wierzyć.Wiadomo! Wyborcza! http://wyborcza.pl/7,75248,22812406,polska-zbudowana-unia.html

  Ale skoro ty sam potwierdziłeś to info to wiesz co zrobię? skopiuje sobie tę notkę i ilekroć ktoś na tym portalu będzie na Unie kręcił nosem to zaraz mu to zacytuję (oczywiście z linkiem do tego tematu)
 • Nie może być inaczej: 1*
  Chyba, że nie doceniłem swoistego poczucia humoru Autora zamieszczenia notki.

  Skądinąd jest oczywiste, że Polska jest obszarem działania wywiadu rosyjskiego, tak samo jak izraelskiego, brytyjskiego, USA, NRF, itd.

  Jednak jeśli chodzi o agenturę wpływu, to z całą pewnością nie jest ona izraelska, brytyjska, czy USA. Po prostu dyrektywy dla reżimu IIIŻydo-RP/Polin płyną wprost ze stolic tych państw via ambasady tychże.
 • @Talbot 16:16:56 - to są wierutne brednie
  https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2017/09/cbillanss.png

  https://dariuszkosiur.files.wordpress.com/2013/02/bilans-dotacji-nczas.jpg

  tylko za rok 2014
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/12/803bb50e7909969812156cc540ab37e7.jpg

  zgodnie z zapisami traktatu akcesyjnego:
  https://programwps.files.wordpress.com/2018/05/33767901_825593017634103_6345486830317600768_n.jpg

  więcej na: https://dariuszkosiur.wordpress.com/2013/02/27/bilans-kosztow-czlonkostwa-polski-w-ue/
 • @Rzeczpospolita 18:59:40
  "@Talbot 16:16:56 - to są wierutne brednie"

  A skąd wiadomo, że na tych obrazach jest napisana prawda?
  Co do mojego poczucia humoru to mi się wydaje, że cały WPS jest agenturą carycy Katarzyny II
 • @Talbot 19:25:54
  A na jakiej zasadzie kwalifikuje Pan swój komentarz jako zapis prawdy?
 • @Astra - Anna Słupianek 10:09:15
  Bardzo dobre posuniecie! Wprawdzie nie udzielam sie na portalu,tylko czytam od lat,ale stwierdzam,ze brednie ludzi zalanych z Targalski i spolka nie da sie czytac.Dziwi mnie tylko stosunek p.AgnieszkiS broniacej zawsze tych troli.Z powazaniem!
 • @dziennikarz obywatelski 10:26:52
  Wie Pan ja tez popieralam Pis,ale uwazam,ze ludzie Pana pokroju tylko zla robota robia wlasnie dla tej formacji!!
 • Agenci wpływu
  https://img8.dmty.pl//uploads/201704/1492193957_x9gimp_600.jpg


  Agenci wpływu są także: z Niemiec, USA, Izraela i teraz także z Chin.
  Cała polska scena polityczna jest przez nich kontrolowana. To jest wiedza ogólnie dostępna - skąd więc takie kontrowersje wywołała ta notka?
 • Odyseja Talbota
  "https://books.google.pl/books?id=ug88BgAAQBAJ&pg=PT24&lpg=PT24&dq=rosyjscy+agenci+wp%C5%82ywu+w+polsce+talbot&source=bl&ots=Ght2vDyKp3&sig=ACfU3U2S9QcMOVgDttzjZAYl83Z2Tkjt4g&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwi24Jefk4vgAhUBCiwKHWVxDKIQ6AEwCnoECAIQAQ#v=onepage&q=rosyjscy%20agenci%20wp%C5%82ywu%20w%20polsce%20talbot&f=false"
 • @Talbot 10:32:06
  A kiedy Olszewski zdążył poczynić te obserwacje skoro będąc premierem nigdy nie budził się przed godziną 12 w południe.Nie wykluczone że nawet po 12 spał dalej skoro dopuścił do tego że w jego własnym rządzie było aż 4 agentów.W tym ten najgroźniejszy czyli minister spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski .Dywersje Skubiszewskiego jeszcze dadzą nam się we znaki w najbliższej przyszłości.
  (posługuje się informacjami z wykładu Jerzego Roberta Nowaka https://www.youtube.com/watch?v=d2bul-0qHdc )
 • @ikulalibal 10:43:54
  Kup i przeczytaj...


  https://allegro.pl/sem/ksiazki/autor/Nelson%20DeMille?nazwisko=DeMille&tytul=Odyseja%20Talbota&order=qd&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=no_smart&ds_rl=1250170&ev_campaign=_KRK_Kultura+i+rozrywka+-+Ksi%C4%85%C5%BCki+i+komiksy+-+Autorzy+LP+-+5&ev_adgr=Nelson+DeMille+-+Odyseja+Talbota&ev_ln=%2BOdyseja+%2BTalbota+Nelson+DeMille&gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoBE9rQTejpUhJpGfh5_rBizhBMxplpQvaZ0c8O4F_uPi7CVCSqfwEsaAni6EALw_wcB&gclsrc=aw.ds

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY