Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
872 posty 7139 komentarzy

Talbot

Talbot - Całym sercem strzeżmy dziedzictwa Narodu

Kobiety w służbie Putina

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Błąd Kramka ułatwił, jeśli nie umożliwił, polskimsłużbom skuteczne wpisanie Kozłowskiej na czarną listę osób do usunięcia ze strefy Schengen.

 

Sowiecki wywiad zagraniczny przyjął model werbowania dzieci lokalnych polityków, urzędników państwowych, wpływowych osobistości, autorytetów akademickich itp. Dzieciom z elity jest bowiem stosunkowo łatwo otrzymać stanowisko w aparacie państwowym, a ich szybki awans nie wzbudza zbytniego zainteresowania. Model ten przyniósł świetne wyniki. Struktury państwowe Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec zostały głęboko spenetrowane przez ludzi z najlepszych rodzin, wykształconych na najlepszych uczelniach, których zwabiono do „rewolucyjnego podziemia”.

 

Informacje zebrane przez dziennikarzy śledczych skłaniają do stwierdzenia, że fundacja „Otwarty Dialog” i jej kierownictwo: Ludmiła Kozłowska i Bartosz Kramek działali zgodniezaktualnym modelem operacyjnego funkcjonowania siatek agentury wpływu Służby WywiaduZagranicznego Federacji Rosyjskiej. SWR wywodzi się z PierwszegoZarządu Głównego KGB. Odziedziczyła po nim nie tylko wieloletnie doświadczenie, zdecydowaną większość personelu, ale również siedzibę w Jasieniewie pod Moskwą, tradycję i modele operacyjne.

Adaptując się do sytuacji międzynarodowej, zleceń mocodawców i warunków tworzonych przez adwersarzy, służby wywiadowcze zmieniają modele swej działalności operacyjnej i wywiadzagraniczny Kremla nie jest skostniałym wyjątkiem, a wręcz odwrotnie. W zaskakujący i pomysłowy sposób zmienia schematy działania swych siatek. W czasach CzeKa „Żelaznego” Feliksa Dzierżyńskiego specjalny pion do spraw wywierania wpływu nadecyzje innych krajów poprzez zaufane osoby uplasowane na wysokich szczeblach struktur państwowych,wysyłał za granicę własnych funkcjonariuszy. Usiłowanowprowadzać ich do politycznegoestablishmentu, plasować w strukturach rządowych i pomagać im w uzyskaniu awansu.Okazało się jednak, że łatwo ich zidentyfikować z racji słabej znajomości języka, terenu działania i lokalnych uwarunkowań. Poczęto więc przy pomocyKominternuwerbować agenturę w miejscowych partiach komunistycznych.Nie szczędzono nakładów, by zapewnić zwerbowanym odpowiedni status społeczny i pokryć koszty wystawnego życia towarzyskiego. Rezultaty były nadal mizerne.W okresie międzywojennym ludzie pochodzący z warstw robotniczych w zasadzie nie awansowali do elit rządzących.Sowiecki wywiad zagraniczny przyjął więc na początku lat 30. ubiegłego stulecia model werbowania dzieci lokalnych polityków, urzędników państwowych, wpływowych osobistości, autorytetów akademickich, itp. Dzieciom z elity jest bowiem stosunkowo łatwo otrzymać stanowisko w aparacie państwowym, a ich szybki awans nie wzbudza zbytniego zainteresowania. Model ten przyniósł świetne wyniki. Struktury państwowe Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec zostały głęboko spenetrowane przez ludzi z najlepszych rodzin, wykształconych na najlepszych uczelniach, których zwabiono do „rewolucyjnego podziemia”, mamiąc heroiczną walką z faszyzmem i uczestnictwem w budowie lepszego świata pod sztandaramiKominternu.

Powojenna żelazna kurtyna odseparowała państwa zachodnie od bloku sowieckiego, utrudniając działania agentury wpływu. Każdy obywatel ZSRS, który pojawił się na zachód od Łaby, automatycznie wzbudzał podejrzenia lokalnych służb bezpieczeństwa, które starały się ustalić, dlaczego wypuszczono go z komunistycznego raju. Ciężar prowadzenia operacji z wykorzystaniem „środków aktywnych” – dezinformacji i agentury wpływu – spadł na lokalne rezydentury KGB, przede wszystkim w ambasadach, a więc ze wszystkimi ograniczeniami wynikającymi z działań lokalnych służb kontrwywiadowczych.

Rozpad „rodziny państw socjalistycznych”, a potem Związku Sowieckiego, gorączkowe poszukiwania „dywidendy pokojowej” przez rządy zachodniej Europy i amerykańska polityka „resetu” sprawiły, że przed przepoczwarzonymPierwszymZarządem Głównym KGB otworzyły się nowe możliwości. Swoboda przepływu osób ułatwiała infiltrację funkcjonariuszy operacyjnych, a swoboda przepływu kapitału – finansowanie siatek i agentury. Galopujący rozwój internetu umożliwił błyskawiczną dezinformację na niesłychaną skalę, a hakerstwo dało dostęp do tajemnic, sekretów transakcji bankowych, poufnej korespondencji i baz danych.

Świat się zmieniał, ale doktryna SWR pozostała bez zmian. Stany Zjednoczone są nadal „głównym przeciwnikiem”, zaś najważniejszymi kryteriami uplasowania kraju na kolejnych miejscach w rankingu SWR jestfizyczna odległość od terytorium Rosji, strategiczne znaczenie dla przeciwników Rosji oraz obecność USA na danym terenie. Polska spełnia wszystkie te kryteria.

Zmienił się natomiast model operacyjnego sterowania agenturą wpływu, która urosła do jednego z najistotniejszych narzędzi rozpowszechniania dezinformacji i fałszywych narracji oraz urabiania poglądów decydentów i elit rządzących. W atmosferze robienia interesów między Wschodem a Zachodem obecność obywateli rosyjskich w międzynarodowych korporacjach, instytucjach finansowych czy ponadnarodowych grupach konsultingowych nie budziła zdziwienia. Zwłaszcza jeśli była to ładna, inteligentna i wykształcona kobieta. Prawidłowość ta nie umknęła uwadze SWR, która w drugiej połowie lat 90. uruchomiła podyplomowe studia na Akademii Wywiadu Zagranicznego, gdzie studenci obok technik pracy operacyjnej, języków i strzelania uczą się filozofii, socjologii, psychologii, ekonomii, literatury, historii sztuki oraz innych umiejętności przydatnych w błyszczeniu na międzynarodowych salonach. Studia trwają kilka lat, po czym absolwenci albo przechodzą do pracy w prywatnym biznesie, albo jadą zagranicę w służbie Rosji, bowiem, jak oświadczył były dyrektor SWR gen. Wiaczeslaw Trubnikow, „konfrontacja między instytucjami wywiadowczymi nie ustała wraz końcem zimnej wojny, a wręcz odwrotnie, nasiliła się”, przy czym „SWR ma swoje placówki wszędzie tam, gdzie wymaga tego interes Rosji”.

 

Wyspecjalizowane w prowadzeniu agentury wpływu funkcjonariuszki SWR ruszyły na Zachód. Ile ich wyjechało, nie wiadomo, ile wróciło, ile działa nadal, też nie wiadomo. Nieco informacji uzyskano przy okazji likwidacji siatki rosyjskiej działającej na wschodnim wybrzeżu USA i aresztowaniu w 2010 roku w Nowym Jorku rudowłosej Anny Chapman, zaliczonej przez magazyn „Maxim” do pierwszej setki najseksowniejszych mieszkanek Rosji. Chapman (Anna Wasiliewna Kuszczenko) ukończyła w Moskwie studia ekonomiczne, wyjechała do Londynu, poznała młodego Brytyjczyka Alexa Chapmana, potem była miłość od pierwszego wejrzenia, szybki ślub w Moskwie, obywatelstwo i paszport Zjednoczonego Królestwa, legalizacja, praca w kilku firmach, w tym w banku Barclays, rozwód oraz wyjazd z brytyjskim paszportem do USA.

W Nowym Jorku Anna Chapman została w 2009 roku dyrektorem firmy międzynarodowego pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Podupadające przedsiębiorstwo w ciągu kilku miesięcy wyszło z długów i nabrało takiego rozpędu, że zatrudniało 50 pracowników. Niewykluczone, że byli to ludzie SWR, wymagający legalizacji. Rok później Anna Chapman została aresztowana w wyniku sygnału od uciekiniera z SWR oraz zgrabnej prowokacji FBI. Razem z nią zatrzymano 10 członków siatki. Wszystkich wymieniono hurtem dwa tygodnie później, w lipcu 2010 roku na grupę agentów wywiadów zachodnich, między innymi na Siergieja Skripala.

Przypadek Kozłowskiej nie do końca pasuje do modelu Anny Chapman, ale jest niemal wierną kopią działań Marii Butiny, zatrzymanej w lipcubieżącego rokuw USA. Butina krążyła na marginesie politycznie wpływowego Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego Ameryki. Kręciła się wokół polityków, wabiąc ich możliwością zestawienia ekskluzywnego acz dyskretnego kanału komunikacji z ludźmi na szczytach rosyjskiegoestablishmentu. Postawiony jej przez amerykańską prokuraturę zarzut brzmiał: „infiltrowała organizacje mające wpływ na amerykańskie życie polityczne w celu wspierania interesów Federacji Rosyjskiej”.

Najbardziej ryzykownymi elementami działalności agenturalnej są łączność oraz przekazywanie funduszy. Internet i biznesowe „buzi-buzi” Zachodu z Rosją otworzyły nowe możliwości. W szyfrowanych zakamarkach sieci oraz gęstwie powiązań funduszy państwowych, prywatnych i mnogich fundacji można ukryć niejedną tajemnicę. Siatka Anny Chapman była jeszcze finansowana na starą modłę – gotówką pozostawianą w skrytkach. Chapman udawała też obywatelkę brytyjską. Kilka lat później Maria Butina nie ukrywała, że jest Rosjanką, która przyjechała na studia do USA. Twierdziła, że jej działalność społeczną wspiera finansowo miliarder Konstantin Nikołajew, który hojnie łoży na założoną przez nią w Rosji organizację promującą powszechny dostęp do broni. Według amerykańskich mediów innym sponsorem Butiny był Aleksander Torszyn ze ścisłego kierownictwa banku centralnego Rosji, o którym mówiono, że ma równie dobre powiązania z Kremlem co z rosyjskim podziemiem kryminalnym.

Fundacja funkcjonująca na marginesie polityki i pomocy społecznej wsytuacjach kryzysowych jest jeszcze lepszym kamuflażem niż kontakty osobiste ze sponsorami. Nie tylko ułatwia i utajnia przepływ kapitałów, ale także uzasadnia nawiązywanie kontaktów,krążenie w środowiskach osób wpływowych, celebrytów i decydentów.Fakt, że fundacja przyjmuje datki na szczytne cele od różnych szczodrych darczyńców, nie budzi większej sensacji. Przynajmniej do czasu aż jej działalność nie wzbudzi podejrzenia.Od operacyjnego schematu fundacji zajmującej się promowaniem dialogu, a po cichu sterowaniem isponsorowaniem agentury wpływu, odbiegły działania Bartosza Kramka, aprzede wszystkim jego instrukcja: „Niech państwo stanie: wyłączmy rząd!".Profesjonalny scenariusz sabotażu państwa nie jest wywieraniem wpływuna decydentów i tworzeniem klimatu, ale działaniem dywersyjnym. Zalecenie: „samorządy prawnicze mogą i powinny powołać specjalne zespoły zadaniowe wykorzystujące wszelkie możliwe instrumenty prawa cywilnego, karnego i administracyjnego w celu sabotowania bezprawnych poczynań rządu” nie przypomina zachęty do dialogu. Sabotaż prawników, obstrukcja w Sejmie, wykorzystywanie „wszelkich instrumentów nacisku, które daje prawo międzynarodowe” - to tylko kilka przykładów z katalogu działań dywersyjnych proponowanych przez przewodniczącego rady fundacji „Otwarty Dialog”

Bartosz Kramekprzyznał zresztą, że został przez Kozłowską skarcony za to, żeprzekroczył linię. Być może dał się ponieść mirażem potęgi „totalnejopozycji” i uwierzył we własną propagandę. Wywieranie wpływu i sterowanieagenturą wpływu są działaniami niesłychanie trudnymi do udowodnienia, ale instrukcję rebelii idestabilizacji państwa w lot rozpoznają wszystkie służby na świecie. Błąd Kramka ułatwił, jeśli nie umożliwił, polskimsłużbom skuteczne wpisanie Kozłowskiej na czarną listę osób do usunięcia ze strefy Schengen.

 

Napisane przezdr Rafał Brzeski

 

https://warszawskagazeta.pl/swiat/item/5980-tylko-u-nas-kobiety-w-sluzbie-putina

KOMENTARZE

 • Jak CIA walczyło z komunizmem
  https://www.rp.pl/apps/pbcsi.dll/storyimage/RP/20161014/ROH/310149994/AR/0/AR-310149994.jpg

  8 maja 1945 r. nad cmentarzyskiem III Rzeszy sojusznicy wspólnie świętowali zwycięstwo. Ale między amerykańskim i sowieckim wywiadem już trwała zimna wojna.

  Niedawni alianci okopywali się na swoich zdobycznych rubieżach. Z chwilą zakończenia wojny świat zachodniej demokracji wraz ze swym systemem najszerzej pojętych wartości stanął oko w oko ze światem komunizmu, rządzonym przez jednego człowieka – Józefa Stalina. O ewentualnej konfrontacji zbrojnej w obozie sprzymierzonych nie mogło być mowy. Trwała za to cicha wojna między wywiadami, praktycznie o wszystko.

  https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/310149994-Jak-CIA-walczylo-z-komunizmem.html
 • DEZINFORMACJA – ROSYJSKA BROŃ STRATEGICZNA
  Dezinformując i manipulując rzeczywistością Moskwa prowadzi długofalowe działania destabilizacyjne, podsyca konflikty między poszczególnymi państwami NATO i UE, podważa demokratyczny proces wyborczy i europejski system wartości, osłabia projekt integracyjny UE i współpracę transatlantycką, uzasadnia swe prawo do budowania własnej strefy wpływów w Europie. Coraz więcej państw doświadcza konsekwencji tych działań dla bezpieczeństwa narodowego. Budzi to ich zdecydowaną reakcję; skłania państwa NATO i UE do wypracowania mechanizmów ostrzegawczych identyfikujących zagrożenie i przeciwdziałania mu.


  http://rcb.gov.pl/dezinformacja-rosyjska-bron-strategiczna/
 • @Husky 16:14:01
  "Dezinformując i manipulując rzeczywistością Moskwa prowadzi długofalowe działania"

  To nie Moskwa, tylko Kreml i GRU opanowane przez żydowską masonerię.
 • Ach!!!!
  Żeby Polska miała takie służby, to tylko pomarzyć...ech, co ja odpowiadam!!! Żeby Polska miała jakiekolwiek służby stojące na straży Polskich interesów.
  Przecież tą całą Kozłowska od paru lat na smyczy powinno trzymać ABW!!!
 • @Husky 16:14:01
  Od tego są służby. Czyli realna władza. To samo co KGB i GRU robią: CIA i DIA, Mosad i Aman , BND itd. Nie ma sensu mieć żadnych złudzeń. Państwa poważne mają poważne interesy i poważne służby. A wybory są dla frajerów.
 • @Talbot 16:19:41
  Jak nic wina ruskich . :))))) https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1745476,1,kobieta-szturmuje-amerykanski-bastion-maczyzmu.read
 • @Husky 16:14:01
  Debil na górze i debil na dole .Salut :))))) https://i.wpimg.pl/O/625x425/i.wp.pl/a/f/jpeg/36831/duda_poroszenko_sawczenko_pap_625.jpeg
 • @Repsol 17:00:51
  "Jak nic wina ruskich"

  To wina SWR i CIA - bratnie wywiady żydowskie.
  Putin to nawet nie wie co oni robią - trzeba by zapytać Miedwiediewa.
 • @Repsol 17:00:51
  Zawsze na końcu pociąga za cyngiel ten właściwy. A nominacje są dla frajerów.
 • @Repsol 17:04:17
  Naprawdę, myślałem, że po Komorowskim nic gorszego być nie może.
  A jednak może.....
 • @Talbot 17:07:51
  No a Gosiewska to też SWR i CIA ?. :))))) https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/VRoktkpTURBXy83OGEyODEzMjMwMTYwY2NhMzU4N2FkMjQzOTU1NmFkZC5qcGeSlQLNA8AAwsOVAgDNA8DCww Salut . http://www.mysl-polska.pl/gif/dirlewanger_0.jpg
 • @Repsol 17:17:16
  Śp Gosiu to miał extra kobitki
 • @zbig71 17:23:35
  Wyjątkowe . Salut. Przyjmuje się, że ludzie Dirlewangera są odpowiedzialni za zamordowanie lub zabicie w Powstaniu około 30 tysięcy cywilów i wojskowych. Jednak w bezpośredniej walce brygada Dirlewangera nie radziła sobie nie lepiej niż w wcześniej z bolszewikami. https://dorzeczy.pl/historia/48953/Szumowiny-Dirlewangera-36-Dywizja-Grenadierow-SS.html Czekam tylko kiedy Talbot napisze że to prowokacje ruskich .
 • @Repsol 17:04:17
  To teraz Duda niech jedzie do ancla i tak ją po rękach całuje.
 • @kula Lis 67 17:34:56
  Przyjacielu przestań jeszcze Kornhauser przeczyta i pojedzie ją całować po stopach . Salute Amigo . :))))) " No te kobiety Putina " w oparach historii .
 • @kula Lis 67 17:34:56
  Straszne jest to, z kim się Duda zadawał, zadaje, i będzie zadawać.
  Płaszczy się przed Żydami, banderowcami, jankesami.
  Ten gnój upadla Polskę
 • Zapomnij o tym aby Soros zrezygnował z Polski
  i lepiej pogódź się z tym co nieuchronne. :)))
  Soros odpuści sobie Węgry.Premier Netaniachu obecał osobiście wstawić się za Orbanem u Sorosa.
  Wzajemne zobowiązania zdeklarowano podczas letniej wizyty w Izraelu.
  Pisały o tym wszystkie gazety więc nie chyba tylko przez wrodzony debilizm o tym nie wiesz. https://www.reuters.com/article/us-israel-hungary-soros/israel-backs-hungary-says-financier-soros-is-a-threat-idUSKBN19V1J4

  Oj lubią żydzi te galicyjskie klimaty,lubią Austryjaków,Węgrów,Czechów Słowaków nawet.Polaków tylko czegoś nie lubią.
  Więc nie powtarzaj pierdół o rzekomych ruskich powiązaniach tej Kozowskiej bo to niczego nie zmieni.Polska jest skazana na Sorosa i basta.
  Bezwstydnie rozsiewacie kłamstwa zupełnie nie martwiąc się o konsekwencje.
  Informacja o tym że Kozłowska ma na pieńku z władzami Ukrainy okazała się kłamstwem. https://kresy.pl/wydarzenia/regiony/ukraina/onet-sbu-nie-wszczela-sledztwa-przeciw-kozlowskiej/
 • @Repsol 17:39:03
  Dobrze byłoby przeczytać o kobietach wszystkich służb.
  Nie tylko Putina.
  Kolego Talbot, czekamy....
 • @ikulalibal 17:44:24
  Ależ przecie Talbotu napisał, że to jednak Ruska bladziocha?!?!? To jak to jest¿??¿??? Nie Ruska??? Ojej,........
  Pozdrawiam:)))))
 • @zbig71 18:03:20
  //Ależ przecie Talbotu napisał,//

  To co napisał Talbot jest tak ważne jak przeszłoroczny śnieg."Informacje" które on pomaga rozpowszechniać mają na celu jakąś część opinii internetowej skierować na ślepy tor.Jeśli powiem że tę "intelektualnie słabszą" część opinii to czy będzie to brutalne ?
  Ze wszystkich państw tzw Europy Środkowej tylko Węgrom pozwolono żyć reszta bedzie "międzymorzem" czy jak to się dziś nazywa Judeopolonia.
  Podczas letniej wizyty Orbana w Izraelu doszło do jakiś porozumień.Izrael do czegoś się zobowiązał wobec Węgier.
  Znamienna była wizyta Orbana w Rumunii.Doszło tam do takich deklaracji Orbana z których jawnie wynika że "ktoś" zapalił zielone światło dla Madziarów.
  Wszystkie międzynarodowe żydy gazetopolskie zawyły.Ty posłuchaj i popatrz jak żyd-ronin Orzeł rozgniewał się na te sytuacje. https://www.youtube.com/watch?v=guxTXcuFZTM
 • @ikulalibal 18:30:29
  Ten ktoś, kto zapala te światła. Ciekawe, kto to taki??
  Jeśli idzie o Talbota, to pisałem o nim, że ma ciężkie zadanie , ale chłopak stara się. Jak tylko może. Teraz uderzył w Kozłowską, nieżle, nieżle, ale polecam Jonego Danielsa.
  Talbot!!! To świetny pomysł:Jony Daniels!!!
 • @zbig71 18:47:24
  https://media.wplm.pl/thumbs/ODI1L3VfMS9jY18zYzFkYi9wLzIwMTgvMDUvMDQvODI1LzM4MC9kZjVmZGQ4NzFjMmI0NTUwODEyMzQyNDI0ZTVjOWU2YS5qcGVn.jpeg

  Daniels o atakach Yad Vashem i Bennetta na deklarację polsko-izraelską: "Antypolonizm w Izraelu jest wciąż silnie zakorzeniony"

  https://wpolityce.pl/polityka/402733-daniels-o-atakach-yad-vashem-i-bennetta
 • @Talbot 20:17:01
  O, to to to! No brawo, brawo. Razem z Jonym, z Szewachem, z Szurdrichem, ( jak to się tam pisze) z Dudą, z Jarkiem, Morawieckim, Szydło, co ja rabin pobłogosławił, z Bielanem, z szabasową kolacją, razem krok w krok w Jedwabną przyszłość.
  Tylko potem bez ekshumacji......., cicho sza.....
 • @zbig71 20:34:21
  Szkoda, że Rosja nie ma takiego Danielsa, tylko żyda Żyrinowskiego i Miedwiediewa.
  Mimo wszystko kibicuję Polsce, a nie Rosji - taki Polak ze mnie...
 • @Talbot 20:43:12
  Spoko. Nie tylko ty. Jony kibicuje, Stary Szewach kibicuje(hmmm, chociaż nie , on raczej kibucuje ) no rabin Szurdrich, jasne. No i Michnik, Bronek Wildstein, synowie Bronka. W końcu 300mld zielonych drogą nie chodzi.
  I Karnowskie kibicują , razem z Ziemkiewiczem.
  Wszyscy są przyjaciółmi Jonego.
 • @Talbot 20:43:12
  Smutne, że na tę bandę wystarczy sierżant sztabowy armii Izraelskiej. Polskę załatwimy Jonym Danielsem.
 • @Husky 16:14:01
  Jeśli nie czytałeś,polecam Montaż-Vladymira Volkova. Rewelacja, zwłaszcza jeśli o dezinformację
 • @zbig71 21:03:27
  Ale to agent byl !!!
 • @Husky 21:09:30
  Ale wywiadu francuskiego.
 • @zbig71 21:12:18
  No to dobry agent
  Poczytam zatem
  8-)))))
 • @Talbot 20:43:12
  Szefowie MSZ Polski i Niemiec, Jacek Czaputowicz i Heiko Maas, w przyjętej przy okazji piątkowych konsultacji międzyrządowych wspólnej deklaracji podkreślili znaczenie rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego RE ws. katastrofy smoleńskiej wzywającej Rosję do zwrotu wraku samolotu Tu-154M.
 • @zbig71 18:47:24
  //Ten ktoś, kto zapala te światła. Ciekawe, kto to taki?? //

  Kto ? raz ten raz tamten.Tylko Polska zawsze robi za "bezczelny kaliski".Tak dola https://www.youtube.com/watch?v=bJEXNSJeV2Y
 • @Husky 21:13:10
  Tak poważnie, NAPRAWDĘ POLECAM.
 • @ikulalibal 21:22:21
  Orban wie o co "kaman". Jak mu Unia dupę truje , to jedzie do Putina. I ma wyjebane na Unię
 • @Husky 21:13:30
  To Putin się spocił.
  Ładnie Szkopy ogrywają Sraputowicza. Nic nie znaczącym gestami. Jak zwykle......
 • @Husky 16:14:01
  Brytyjczycy trzymali Polaka w szopie, a on harował jak wół.
  https://www.se.pl/wiadomosci/swiat/trzymala-polaka-w-szopie-aa-MMTz-tkKB-mzLE.html?fbclid=IwAR3qukqPVRvfchJ6Q2vBw49L9r1tONGJAp3-ppoSJA5jgzyElxEPBNYoQYM

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY