Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
872 posty 7143 komentarze

Talbot

Talbot - Całym sercem strzeżmy dziedzictwa Narodu

"Bratnia pomoc"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Rosyjski bankomat. Powstanie słynnego FOZZ było rosyjskim planem utrzymania kontroli nad polską gospodarką

 

 

Aż 50 tysięcy par butów za 5 tys. ton węgla otrzymała Polska od Związku Sowieckiego! Buty były oczywiście do podzelowania.” Ta anegdota z końca lat 40. i 50. dobrze oddawała relacje gospodarcze PRL z „centralą”. Chociaż wyzysk sowiecki w późniejszych latach zelżał, to utrzymywał się do końca PRL.

Gdy stało się jasne, że komunizm się wali, Rosjanie podjęli próbę utrzymania imperium, przejmując kontrolę nad gospodarkami dawnych satelitów. A Polska była z nich największa i najważniejsza. Bronią miały być surowce energetyczne, a także spółki tworzone przez dawną nomenklaturę, w ogromnym procencie powiązaną z sowieckimi tajnymi służbami. Powstanie słynnego Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ) było jednym z kluczowych elementów sowieckich planów utrzymania kontroli nad polską.

8 września na warszawskim lotnisku wylądował rejsowy samolot z Chicago. Wśród pasażerów znajdował się DariuszPrzywieczerski, niegdyś jedna z kluczowych postaci w Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ), pod którego szyldem okradano Polskę.Przywieczerskiswoją karierę zaczynał w czasach głębokiego PRL. Pracował m.in. w Biurze Organizacyjnym Komitetu Centralnego PZPR, w Centrali Handlu Zagranicznego „Paged”, a także na wielu placówkach dyplomatycznych. Zaliczał się więc do prawdziwej arystokracji komunistycznej Polski. Jednak wielką karierę zaczął robić, gdy został dyrektorem firmyUniversal(1985), a potem doradcą szefa Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego (FOZZ) GrzegorzaŻemka(1989). To właśnie z FOZZ wyprowadzono gigantyczne pieniądze, których los do dzisiaj pozostaje nieznany.

Namiastka sprawiedliwości

Za działalność w FOZZPrzywieczerskiego skazanodwukrotnie. W marcu 2005 r. został uznany za winnego wyprowadzenia z FOZZ ponad 0,5 mln dol. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, który orzekłkarę3,5 roku więzienia.Przywieczerskido kryminału nie trafił, bo zaraz po ogłoszeniu wyroku zniknął z Polski. Kilkanaście miesięcy później Sąd Apelacyjny w Warszawie złagodził wyrok do 2,5 roku. W 2009 r. Sąd Okręgowy w Warszawie za wyprowadzenie z FOZZ kolejnego miliona dolarów skazałPrzywieczerskiegoponownie na taką samą karę (2,5 roku). Potem jednak został wydany wyrok łączny 3,5 roku więzienia.

Tyle że wtedyPrzywieczerskibył już w USA. W 2006 r. Polska wystąpiła z wnioskiem ekstradycyjnym. Amerykanie jednak wielokrotnie odmawiali jego realizacji, domagając się od strony polskiej uzupełniania przedkładanych dokumentów. Dopiero gdy prezydentem został DonaldTrump, pojawiła się nadzieja na to, żePrzywieczerski zostanie w końcu wydany. Przełom nastąpił dopiero w październiku 2017 r., gdy został aresztowany przez sąd w Tampie na Florydzie.

Sąd Okręgowy w Warszawie po przeanalizowaniu amerykańskich akt sprawy zadecyduje też o tym, czy w poczet orzeczonej mu przed laty kary zostanie mu zaliczony okres pobytu w amerykańskim areszcie.

Historiachoroby

FOZZzostał powołany na mocy ustawy z 15 lutego 1989 r. przez Sejm PRL IX kadencji. Powierzono mu zadanie gromadzenia środków finansowych przeznaczonych na obsługę zadłużenia zagranicznego. W sytuacji głębokiego kryzysu finansowego, papierydłużne PRLosiągały bardzo niskie ceny, Polska zaś przestała spłacać zagraniczne długi. Sytuacja wymagała zatem pilnych działań. Sam pomysł nie był czymś zupełnie nowym, bo taki mechanizm od lat był stosowany na rynkach światowych. Ideę skupowania polskich zobowiązań miał podsunąć PRL-owskim decydentom GrzegorzŻemek. Miał on usłyszeć o takim rozwiązaniu, będąc w latach 80. dyrektorem Departamentu Kredytowego w Banku Handlowym w Luksemburgu, który w 1964 r. oficjalnie uzyskał monopol na obsługę transakcji polskiego handlu zagranicznego. Właśnie dlatego Bank Handlowy miał swoje filie zagranicą (m.in. w Londynie, Nowym Jorku, Frankfurcie, Moskwie, Belgradzie, Wiedniu i Luksemburgu).
Pomysł skupowania polskich długów trafił na korzystny grunt także z innego powodu. Sytuacja finansowa PRL była katastrofalna i dlatego Polska zmuszona była odmawiać wierzycielom spłaty swoich zobowiązań. To siłą rzeczy mocno komplikowało jej położenie międzynarodowe i relacje gospodarcze, zwłaszcza z krajami zachodnimi. Sugestia, że możliwe jest skupowanie polskiego długu i że należy stworzyć do realizacji tego celu odpowiednią instytucję, była więc bardzo ważnym argumentem. A jeszcze bardziej przekonywające było to, że zobowiązania można wykupić za jedną dziesiątą ich wartości (każdy dolar długu kosztował 10 centów).

 

Był tylko jeden czynnik budzący wątpliwości. Wykupywanie długu przez Polskę i pozbawianie się w ten sposób zobowiązań, naruszało umowy z jej wierzycielami. Dlatego szybko pojawiła się koncepcja, aby cała operacja była prowadzona w tajemnicy i powinien zabezpieczyć ją wywiad PRL (Zarząd IILWPi Departament I MSW). Takie właśnie rozumowanie legło u podstaw skonstruowania ustawy powołującej do życia FOZZ.

Do kierowania Funduszem dobrano odpowiednio wyselekcjonowanych ludzi. Dyrektorem generalnym został GrzegorzŻemek, który jednocześnie był tajnym współpracownikiem wojskowego wywiadu (Zarządu II) o kryptonimie „Dik”. Z kolei członkami Rady Nadzorczej zostali: Janusz Sawicki, Dariusz Rosati, Grzegorz Wójtowicz, Zdzisław Sadowski, Jan Wołoszyn i JanBoniuk. Wszyscy wymienieni albo od dawna byli tajnymi współpracownikami służb wojskowych lub cywilnych, bądź też cieszyli się ich pełnym zaufaniem.

Już po kilku miesiącach działalności Funduszu okazało się, że wykup polskiego długu nie jest głównym celem jego działalności. Na ten cel FOZZ przeznaczał jedynie drobny ułamek wszystkich środków, jakimi wówczas obracał. Jak wynikało bowiem z jego bilansów, w latach 1989–1990 otrzymał na swoje zadania ok. 1,7 mld dol. Jednak na ustawowe cele wydał jedynie 69 mln dolarów, nabywając przy tym dług o nominalnej wartości 272 mln dolarów.

Gdzie zniknęły pieniądze?

Część środków FOZZ w formie nieoprocentowanych kredytów popłynęła do firm „współpracujących” z Funduszem. Zazwyczaj były one blisko powiązane ze służbami specjalnymi (Zarząd II, Departament I MSW). Wiele z nich zarejestrowanych było na ich tajnych współpracowników. Miało to miejsce w czasie, gdy koszty kredytów bankowych były w Polsce tak duże, że tysiące polskich firm, które nie miały „parasola” komunistycznych służb specjalnych, doprowadzały do bankructwa.

Bardzo ciekawym przypadkiem jest grupa spółek (AgriInternational,Finagro,ClaeysLuckInternational) wchodzących w skład działającego we FrancjiClaeysLuckInt.FinagroHolding –AgriInt. Wszystkie z nich spina osoba obywatela Francji PhilippaClaeyesa, tajnego współpracownika wojskowego wywiadu (Zarządu II) pozyskanego na początku lat 80. Firmy te zajmowały się m.in. nielegalnym handlem bronią (w tym z Libią i Irakiem), co przynosiło im krociowe zyski. Jak ustalili kontrolerzy NIK, tylko na ich działalność z kasy FOZZ w różnej formie (nie tylko kredytów), poszło co najmniej 33 700 tys. dol. Zapewne i ta kwota jest tylko częścią tego, co popłynęło z FOZZ, bo dokumentacji na ten temat zachowało się bardzo niewiele.

Pieniądze z FOZZ poszły także na inne cele. Jednym z nich było dokończenie budowyjamburskiejmagistrali gazowej, która uzależniła gospodarczo Polskę od Kremla. Jej budowa była rezultatem podpisanej 29 stycznia 1987 r. w Moskwie dwustronnej umowy o współpracy pomiędzy władzami PRL i Związku Sowieckiego. Umowa była początkiem praktycznej realizacji tzw. strategiiFalina(PawełFalinbył szefem Wydziału Europy Wschodniej w Komitecie Centralnym KPZR). Zakładała ona utrzymanie politycznych wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej przez Związek Sowiecki. Do realizacji tego celu potrzebne było zbudowanie dodatkowych rurociągów i gazociągów do krajów środkowoeuropejskich. Polska była oczywiście najważniejszym z nich, bo przez jej terytorium mogły pobiec główne nitki przesyłowe rosyjskiego gazu. I dokładnie taką nitką miała byćjamburskamagistrala.

Fundusz został więc gwarantem ukończenia gazociągu. Z jego kasy wypłacano pieniądze, które przeznaczono na kolejne raty kredytu na dokończenie budowy. Łącznie w latach 1989–1990 wypłaty te sięgnęły prawie 1,5 bln zł, co stanowiło wówczas równowartość prawie 158 mln dol.

W ten sposób uzależniliśmy swoją gospodarkę od dostaw rosyjskiego gazu. FOZZ odpowiada za ten stan rzeczy.

 

Napisane przezdr Leszek Pietrzak

 

https://warszawskagazeta.pl/kraj/item/5992-rosyjski-bankomat-powstanie-slynnego-fozz-bylo-rosyjskim-planem-utrzymania-kontroli-nad-polska-gospodarka

KOMENTARZE

 • Rosja w żałobie
  https://cdnpl2.img.sputniknews.com/images/909/52/9095221.jpg

  NYT: Europa traci lidera

  Wraz z odejściem kanclerz RFN Angeli Merkel ze stanowiska szefa rządu Europa utraci jednego z wybitnych współczesnych zachodnich liderów - pisze The New York Times.

  https://pl.sputniknews.com/swiatowa_prasa/201810319094049-Sputnik-Angela-Merkel-kadencja-2021-NYT/
 • Kim dla Rosjan jesteśmy my, Polacy
  https://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2018/10/ax11.jpg

  https://www.youtube.com/watch?v=02UVntfM8BY
 • Utrzymywac perspektywe
  A coz to jest marne kilka milionow w porównaniu ze "sprzedaza" Huty Katowice za 1/1000 jej wartosci czy wyzbyciem sie Domów Towarowych Centrum w calej Polsce za wartosc mniejsza niz cena gruntow na ktorych staly w Warszawie?
 • FOZZ i Balcerowicz
  Aby uchronić Polskę od strat wynikających z działań FOZZ skupującego polskie długi za 1/10 wartości, Balcerowicz wynegocjował, że darują nam 50 % długu, ale tę połowę musimy zapłacić.
  W ten sposób przewartościowano dług 5 - krotnie.

  Kto na tym zarobił?
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:25:28
  smutne jest to, że oczywistości w ogóle do tego społeczeństwa nie docierają, jest w jakimś amoku, zgubnym, i jak lemingi nie widzi przepaści, przepaści jaką tworzą zakute łby.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

ULUBIENI AUTORZY