Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
838 postów 6722 komentarze

Talbot

Talbot - Całym sercem strzeżmy dziedzictwa Narodu

Chabad Lubawicz, kabała, masoneria – cz. I

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wspólnota Chabad Lubawicz nie bardzo ukrywa, że wyznaje kabałę.

 

 

W czerwcu 2018 r. ukazała się książka mojego autorstwa pt. „Masoneria polska 2018. Wojna demonów”. Jeden z jej wątków dotyczy organizacji chasydzkiej (czyli kabalistycznej) Chabad Lubawicz i jej aktywności i powiązań politycznych ze sferą rządową w Polsce.

 

Przy okazji pokazuję jej wpływy w USA, Izraelu, w Rosji i na Ukrainie. Wielką siłę stanowi na Ukrainie, a to między innymi dlatego, że wspierana jest przez takich oligarchów-miliarderów dolarowych jak Kołomojski czy Bogoliubow. W książce znajduje się też rozdział ukazujący ścisły związek Kołomojskiego z Amber Gold. W poniższym materiale prezentuję tylko doktrynę i niektóre cele Chabad Lubawicz

W swoim czasie ukazał się na portalu Fronda.pl wywiad przeprowadzony przez Tomasza Terlikowskiego z rabinem Ber Stamblerem, rabinem Chabad Lubawicz Polska pt. „Rabin Ber Stambler: Wszystko, co mnie spotyka, pochodzi od Boga”. Stambler przedstawia się w tym wywiadzie jako reprezentant chasydyzmu.

W haśle „Kabała” zamieszczonym w „Polskim Słowniku Judaistycznym” czytamy: „W XVII w. Polska stała się terenem ekspansji ruchu sabataistycznego, który należy uznać za gorzką, lecz znaczącą próbę realizacji kabalistycznej idei ekumenicznej (…). W XVIII w. tu właśnie rozwinęła się fascynująca odmiana k., zwana chasydyzmem, dzięki której ideek. przekształcone i twórczo rozwijane przetrwały do dziś”.

Stambler udzielił też wywiadu „Rzeczpospolitej”, w którym powiedział: „Wie pan, jak wielkie jest odrodzenie religijne na Ukrainie czy w Rosji, jak pełne są tam synagogi? Albo jak popularne stało się studiowanie kabały? Każdy człowiek ma duszę, która w pewnym momencie się budzi i stąd tęsknota za duchowością. (…) Myślę, że ta tęsknota za duchowością jest szersza”.

 

W Polskim Słowniku Judaistycznym opublikowanym na portalu Żydowskiego Instytutu Historycznego znajdujemy hasło „Chabad” odnoszące do interesującego nas tu „kierunku w ruchu chasydzkim”. Nazwa Chabad, jak dowiadujemy się z tego hasła „jest akronimem, utworzonym z pierwszych liter trzech słów (będących zarazem nazwami trzech sefir), oznaczających różne rodzaje poznania i wiedzy: Chochma, Bina, Daat”.

Jak widzimy kluczem dla zrozumienia problemu jest słowo „sefira”.

W tym samym słowniku pod hasłem „Sefiry” czytamy: „dziesięć głównych elementów kabalistycznego Drzewa Życia. Według kabały, największym cudem jest fakt objawienia i dostępność Boga naszemu poznaniu. Cud ów dokonuje się dzięki pewnym aspektom (emanacjom) Boga, Jego stwórczym mocom, słowom czy też wypowiedzeniom, zwanym s., których – według tradycji – jest dziesięć”.

Kluczowe tutaj sformułowanie to „emanacje Boga”. Wskazuje ono na to, że mamy do czynienia z panteizmem. Tak określa go Wikipedia: „pogląd filozoficzny i teologiczny (niekiedy religijny) utożsamiający wszechświat (lub naturę) z Bogiem (lub absolutem).Neguje istnienie Boga osobowego, głosi zaś przenikanie absolutu we wszystkie substancje ziemskie”.

Panteizm jest zatem koncepcją, w świetle której wszystko jest bogiem – świat powstaje przez wyłanianie się – wypromieniowanie, jednym słowem emanację z boga różnych hipostaz, czyli porcji boskiego tworzywa, można by powiedzieć fragmentów boga. W tej koncepcji jest wielu bogów, bogiem jest demon, człowiek, zwierzę, roślina i minerał, ale bogiem prawdziwie jest ten kto ma świadomość, że jest bogiem, zdobywa więcej boskości i zachowuje się bardziej jak bóg niż inni.

Wspólnota Chabad Lubawicz nie bardzo ukrywa, że wyznaje kabałę. Na jej oficjalnym portalu internetowym znajdujemy materiał pt. „Co to jest kabała?”. Dowiadujemy się w pierwszych jego zdaniach, że kabała to: „Otrzymane. Niemożliwe do zrozumienia za pomocą jedynie nauki lub rozmyślania. Wewnętrzna wiedza przekazywana przez mędrców uczniom od najbardziej starożytnych czasów. Dyscyplina zajmująca się sednem rzeczy”.

W podsumowaniu materiału czytamy: „…nie można Kabały nazwać filozofią. Filozofia jest wynikiem ludzkiego rozumowania, czymś co każdy umysł ludzki może wycisnąć lub rozciągnąć zgodnie z własnym intelektem i intuicją. Kabała natomiast znaczy: to co zostało otrzymane. Otrzymane nie tylko od nauczyciela, lecz na Górze Synaj. Uczeń, po opanowaniu Kabały może się zająć jej dalszym rozwojem, ale zawsze będzie to rozwój organiczny nie zmieniający podstawowych form i sedna tej wiedzy. Gałęzie i liście będą rosły jedynie w dozwolonym kierunku. Nigdy klon nie stanie się dębem – nigdy uczeń nie odkryje tajemnicy niezawartej w słowach nauczyciela”.

Cóż teraz wiemy, po lekturze tego tekstu, o kabale?

W istocie – nic.

W tym materiale są jednak pewne informacje, które mogą nam coś uzmysłowić. Czytamy tam bowiem: „Kod, na którym opiera się rzeczywistość oraz koncept wprowadzający życie w formuły i tym samym tworzący tą rzeczywistość. Wielu mężczyzn i kobiet poświęciło swój byt, swoją wygodę, wędrowało w dalekie krainy a nawet płaciło własnym życiem po to by go znaleźć. Nie ma takiej kultury na świecie, która by się tym nie zajmowała próbując znaleźć odpowiedzi. W Judaizmie zajmuje się tym Kabała.Zgodnie z tradycją prawda o Kabale znana była Adamowi. To co jego umysł był w stanie wiedzieć, żaden inny już nie mógł zrozumieć. Pomimo tego zdołał on przekazać cząstkę wiedzy niewielu wielkim duszom, pochodzącym od niego, takim jak Hanoch i Metuszelach. Byli oni wielkimi mistrzami u których uczył się Noe, a ten z kolei przekazał swoją wiedzę innym uczniom, łącznie z Abrahamem. Abraham studiował na uczelni syna Noego Szema i później wysłał swojego syna Icchaka do tej samej szkoły. Icchak z kolei posłał swojego syna Jakuba na studia do Szema, gdzie on się uczył wraz z wnukiem Szema Ewerem. Adam, Noe, Abraham – byli ojcami wszystkich ludzi. Dlatego znajdziecie ślady ich nauk we wszystkich kulturach na świecie.

Najpierw trzeba rozwiązać tu jeden problem.

W tekście powyższym pojawia się zdanie:„W Judaizmie zajmuje się tym Kabała”. Następujące po nim zdania opowiadają o tym, co zapisane jest w księdze „Zohar”, która nie jest księgą judaizmu i która powstała dopiero w XIII w. w Hiszpanii.

Jeśli jednak zajrzymy do polskojęzycznej Wikipedii, znajdziemy tam przedziwną „informację”, że chasydzi zajmujący się kabałą należą do nurtu ortodoksyjnego judaizmu, a sama kabała należy do judaizmu rabinicznego, w ramach którego pojawiają się „mistyczne spekulacje”. Następnie czytamy: „Najbardziej znaną szkołą mistycyzmu żydowskiego stała się Kabała, którejbiblię stanowiZohar”.

Ktoś chce tu komuś „zrobić wodę z mózgu” i nie chodzi tu tylko o anonimowego autora hasła „judaizm”. Tę „wodę” robią sami kabaliści i, oczywiście, masoni.

Biblią judaizmu jest Biblia Hebrajska (Stary Testament). Towarzyszy jej Talmud, który jest powstałym w IV w. komentarzem do Tory (pierwszych pięciu ksiąg Biblii).

Stąd w cytowanym wyżej haśle w Wikipedii znajdujemy taką oto krótką jego charakterystykę: „Judaizm – religia monoteistyczna, której podstawą jest wiara w jednego Boga (osobowego, niepodzielnego, będącego bytem niematerialnym, bezcielesnym i wiecznym), będącego nie tylko Stwórcą świata, ale także jego stałym nadzorcą lub opiekunem. Bóg ten zawarł z ludem Izraela wieczyste przymierze, obiecując ochronę i pomoc w zamian za podporządkowanie się jego nakazom.

Z Wikipedii z hasła „Kabała” dowiadujmy się, że jej święte księgi to: „Tora, Zohar, Ec Haim, Talmud dziesięciu sefirot, Sefer Jecira, Bahir, a także inne dzieła Ari (rabina Icchaka Luria Aszkenazi, znanego także pod imieniem Arizal) oraz Baal Sulama (Jehuda Leib Ha-Lewi Aszlaga)”.

Trudno jest do końca uznać za prawdziwe twierdzenie, że świętą księgą kabały jest Tora. Jeśli kabaliści nawet tak mówią, to mają zupełnie coś innego na myśli. Co? Na to pytanie odpowie każdy, kto zapozna się choćby z fragmentami księgi „Zohar”. Wikipedia informuje nas, że „Zohar” to „mistyczny komentarz do Tory, Pieśni nad Pieśniami i Księgi Rut”.

Co to znaczy „mistyczny” komentarz? Zohar opowiada o tych samych osobach co Tora (czy lepiej o osobach, które mają takie same imiona), ale ich historia i wypowiedzi są bardzo często inne niż w Torze. Z księgi „Zohar” można wyciągnąć wniosek, że Biblia (Tora) to nie do końca prawdziwa historia, że to taka wersja historii, która została sporządzona specjalnie dla maluczkich, a prawdę o wydarzeniach i nauce Boga prezentuje „Zohar”. Bóg „Zoharu” to zupełnie inny Bóg, który uczy Żydów zupełnie czegoś innego.

I tak „Zohar” zaczyna się opowieścią o dyskusji liter ze „Świętym” – „Panem Świata”. Każda z nich chce być tym, z czego on stworzy świat. Ostatecznie „Święty” stwarza świat „od litery Bet”.

Następnie „Zohar” opisuje, jak „Święty” stwarza wiele różnych, „wyższych” i „niższych” światów.

W Biblii Tysiąclecia wers 2,4 Księgi Rodzaju brzmi: „Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi”. W „Zoharze” prezentuje się taką jego wersję: „Tak się rzeczy miały z niebem i ziemią, gdy je stwarzano”, by stwierdzić: „Otóż słowo to czytać należy nie jak:gdy je stwarzano, leczw Abrahamie”.

Dlaczego?

Tak wyjaśnia to „Zohar”: „Otóż gdy Święty, oby był Błogosławiony, stworzył ten świat, okazało się, że nie stoi on pewnie, tylko chwieje się to w tę, to w drugą stronę. Rzekł więc do świata: Cóż to ci jest, że się chwiejesz? Świat odparł: Władco światów. Nie mogę ustać, bo nie ma fundamentu, na którym mógłbym się oprzeć. Na to rzekł mu Święty, oby był Błogosławiony: W takim razie umieszczę w tobie męża sprawiedliwego – Abrahama – który będzie mnie kochał. I natychmiast świat pewnie osiadł na swym miejscu”.

Zohar” prezentuje swoją wersję kuszenia Adama. Kusi go Samael, upadły anioł, który jeździ na wężu „niczym na wielbłądzie” itp., itd.

Talmud dziesięciu sefirot to jest zupełnie inny Talmud niż ten, który powstał w IV w. i jest księgą judaizmu. Nie jest on komentarzem do Tory, ale panteistyczną opowieścią o boskich emanacjach, zainspirowaną orficką „filozofią” Plotyna.

Sam „Zohar” poprzedzony jest modlitwą, której pierwsze słowa brzmią: „[O Ty,] który siedzisz na wysokościach, a przenikasz do najgłębszej głębi! Panie, nad wszystkimi [swymi] emanacjami, Jedyny i wyosobniony, Panie straszny, o rękach spolegliwych! Który emanujesz z siebie wszelką emanacją…(…) Bo już na pewno [nasza] logika i myśl nie są w możności dotknąć w ani jednym punkcie, ani w najmniejszej cząstce bodaj jednej z tysięcy, z milionów i z nieprzebranego mnóstwa Twych emanacji. Jakoż Pan Jedyny i Wyosobniony jednoczy się przecież z nimi, stapia w jedną całość”.

 Obrazek na stronie głównej: By Gophi – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2828899

Chabad Lubawicz, kabała, masoneria – cz. II

 

Chabad Lubawicz, żydzi i masoneria – cz. III

 

dr Stanisław Krajski

//prawy.pl/73879-chabad-lubawicz-kabala-masoneria-cz-i/

KOMENTARZE

 • "Inteligencja" murem za Putinem
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Putin-o-prawie-szariatu-dla-imigrant%C3%B3w.jpg

  Prostowanie żydowskich kłamstw: Putin nie jest marionetką Lubawiczerów (Chabad Lubawicz)

  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/03/prostowanie-zydowskich-klamstw-putin-nie-jest-marionetka-lubawiczerow-chabad-lubawicz/

  Z tą "inteligencją" jest tak, że została wymordowana przez Sowietów.
 • @Talbot 15:56:41
  [Projekt zmian w noweli ustawy o IPN skierowany do pierwszego czytania w Sejmie]..No i Suweren dowiedział się, że nie jest suwerenny. Czyli tak zmienić, aby nic się nie zmieniło! Skąd my to znamy? Czyli wracamy do roli niewolnika. Brawo. Teraz będzie nas można opluwać bezkarnie. No i proszę! Na kolanach przed Knesetem i Kongresem. Żydzi piszą nam ustawy o IPN, reprywatyzacyjne, Niemcy o sądownictwie. To jakby ktoś dał mi w twarz. Żydowska antypolska nagonka została rozpętana! Żydostwo od końca wojny eliminuje Polaków wszelkimi metodami. Pilnować żydów są zachłanni, ich celem jest przejąć Polskę zadłużając ją fikcyjnymi zobowiązaniami. Istnieją ogromne niezapłacone zobowiązania żydowskie należne Polsce, o tym żydzi milczą, za to w sądach zabijają wyrokami, które rujnują finansowo Polaków. Z tą hucpą z KE w sprawie sądów, teraz z tą ustawą, własnie tracicie twarz i poparcie. Miałeś chamie złoty róg... Nie łudźmy się, bezkrwawo to można w bierki pograć. I wy mówicie, że wstaliście z kolan? Ciekawe ile teraz będziemy musieli jako społeczeństwo za to zapłacić. Gaz i wojskowe starocie? Pół Polin dla osadników? Ten haniebny akt zniewolenia jest "prezentem" dla Polaków na stulecie odzyskania niepodległości. I pokazuje, że tej niepodległości nie posiadamy. Jakich jeszcze upokorzeń doznamy w tym roku? Poprzednio ucichło z imigrantami no i okazało się, że sprowadzają imigrantów. Ucichło z IPN i okazało się, że wycofali się z IPN. Teraz jest cisza nt. roszczeń żydowskich i 447. "Dobra zmiana" fachowo nawaliła w pory ze strachu. Teraz może już spokojnie zacząć zbierać te 350 mld $ dla "ofiar holocaustu". Ciekawe jak długo sobie porządzą? Niepokojące jest to rozbicie w obozie rządzącym na tych za i przeciw ustawie. Lobbyści doprowadzili do ugięcia kolan tych jednych i nie jest to dobra oznaka na przyszłość. Tak to jest kiedy mniejszości narodowe desygnują swoich w polityce, kulturze i sztuce a mamy tu do czynienia nie tylko z bluźnierstwem ale i z działaniami antypolskimi. Niestety odkąd Merkel spotkała się z Morawieckim w Warszawie wycofujemy się ze wszystkiego. Ciekawe chociaż za co przehandlowali naszą twarda postawę. Przez zmiękczenie niestety przegracie wybory. Sparafrazujmy Churchilla: "Polska miała wybór pomiędzy wojną i hańbą. Wybrała hańbę, ale i tak będzie miała wojnę". Pytam, dlaczego negowanie holokaustu żydów jest karane a negowanie holokaustu Polaków już nie? Polska jest najbardziej poszkodowanym krajem w II wojnie światowej. Penalizacja zachowań przypisujących państwu polskiemu zbrodni III Rzeszy i ZSRS jest uzasadniona. A za mówienie prawdy o żydach, nadal grozi 3 lata więzienia czy poszło coś do góry? Czy zatem kara więzienia za kłamstwo oświęcimskie też zostanie wykasowana ? Jeśli nie to co to za "powstanie z kolan"...? Antypolonizm żydowski znowu tryumfuje, będą znowu bezkarnie pluć na Polaków i Polskę, która ich przyjęła -pamiętacie wiersz o chłopie i żmii - Polacy uważajcie! Dla mnie osobiście nie jest to jakimkolwiek zaskoczeniem zważywszy na to, z czym mamy do czynienia od stycznia tego roku, czyli słynną już nieubłaganą rekonstrukcją, a to z czym mamy do czynienia obecnie to są tylko jedne z jej skutków, z całą pewnością nie ostatnie. Zapewne w związku z tą hucpą jaką zafundował nam sam Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim i rządząca większość będziemy jeszcze o tym mówić i to podejrzewam niemało, tak więc zaczynając niejako dyskusję na ten temat, to na początek w skrócie można by rzec, politycznego szytego grubymi nićmi oszustwa i wspólnego z prezydentem robienia z wyborców PiS idiotów ciąg dalszy. Robione jest to wszystko zaś w stylu rządów poprzedniej ekipy z lat 2007/2015. Jeszcze ukochany przez żydów prezydent w referendum za kilkaset milionów zł "wygra system prezydencki" i jeszcze sprawniej zadba o budowę Polin wpisując ją do Konstytucji. Diaspora żydowska ma potężny wpływ na (bardzo liczny) Polski Parlament, a wpływ na jednego słabego człowieka z rozdętym Ego, jest przecież jeszcze łatwiejszy. Za pomoc żydom pod okupacją Niemców w Polsce była kara śmierci, za pomawianie Polaków o zbrodnie, których nie popełnili, nie ma żadnej kary! PiS może pomarzyć o II kadencji. Żegnam panowie posłowie, bo od tej radosnej twórczości rzygać się chce. Wobec tego niech PiS i premier przestanie sobie wreszcie wycierać gęby Polską, odmienianą we wszystkich przypadkach. Hipokryzja osiągnęła szczyty. Piszecie o Schetynie "szczyt bezczelności" a to co wyprawia PiS z ustawą IPN to szczyt szczytów. A może raczej, wszystko to kompletne DNO. Posłowie i posłanki PiSu, dobrze się zastanówcie, jak zagłosujecie, bo dziś warzą się losy waszej przyszłej kadencji. Jeśli dacie przyzwolenie na te żydowskie kłamstwa to one jak nowotwór będą niszczyć Polski Naród. Teraz dziś mają odpowiedź ci którzy w wojnę ratowali żydów narażając własne życie jak rodzina Ulmów czy warto było? wszyscy się od żydów w wojnę odwrócili nawet amerykański prezydent Roosevelt ale dziś za to mają spokój.


  Morawiecki na dywaniku u amerykańskiego rabina. Warto było?
  http://wprawo.pl/2018/01/14/wicepremier-mateusz-morawiecki-dywaniku-u-amerykanskiego-rabina-warto-bylo-wideo/

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ULUBIENI AUTORZY