Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
750 postów 6172 komentarze

Talbot

Talbot - Całym sercem strzeżmy dziedzictwa Narodu

Krew 100 milionów ofiar na rękach?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Sprawdzamy ile osób zamordował Józef Stalin

 

 

„Śmierć jednej osoby to tragedia, śmierć milionów to tylko statystyka”.Wbrew popularnemu mitowi te słowa nigdy nie padły z ust Stalina. Trudno się jednak dziwić, że właśnie jemu je przypisano. Skala zbrodni sowieckiego dyktatora była tak olbrzymia, że aż trudno ją opisać i objąć liczbami. Mimo to spróbujemy.  

Gułag – 60 000 000 ofiar

Był to najbardziej przerażający system wyzysku i eksterminacji, porównywalny chyba tylko z obłędem Holokaustu. W szczytowym okresie w łagrach przebywało nawet kilkanaście milionów więźniów – około pięciu procent całej populacji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Próbując oszacować liczbę ofiar Gułagu należy pamiętać także o tych, którzy zginęli podczas transportu do łagrów, oraz tych, którzy zmarli po jego opuszczeniu w wyniku kompletnego wycieńczenia organizmu.

 

Budowa Kanału Białomorskiego. Według Sołżenicyna zginęło i zmarło przy niej nawet ćwierć miliona ofiar stalinowskiego terroru (źródło: domena publiczna).

Łagiernik Aleksander Sołżenicyn szacował, że od początku rewolucji do 1956 roku w obozach uśmiercono ponad 60 milionów obywateli ZSRR. Lwia część przypadła na rządy Stalina (systemu Gułagu ruszył na dobre w 1923 roku, a po śmierci Dżugaszwilego został szybko wygaszony).

Ta szokująca liczba jest kwestionowana przez większość historyków. Dodajmy jednak, że więźniami Gułagu nie byli tylko obywatele ZSRR, ale też, między innymi, miliony niemieckich jeńców wojennych czy setki tysięcy Polaków.

II wojna światowa – 27 000 000 ofiar

Na konto Stalina zaliczam wszystkie ofiary II wojny światowej po stronie ZSRR (zarówno wojskowe jak i cywilne), ponieważ to Pakt Ribbentrop-Mołotow doprowadził do jej wybuchu.

 

Przez prawie dwa kolejne lata Stalin był wiernym sojusznikiem Hitlera, umożliwiając mu dalsze podboje, samemu zaś zagarniając wschodnią Polskę, część Finlandii, państwa bałtyckie i rumuńską Besarabię. Koszmarnie wysokie straty radzieckie podczas wojny (wielokrotnie wyższe niż niemieckie) spowodowała przede wszystkim pogarda radzieckich decydentów dla ludzkiego życia.

W przypadku działań wojskowych równało się strategii obronnej ani kroku w tył oraz dyrektywie spalonej ziemi, a w przypadku działań ofensywnych – atakowaniu pozycji niemieckich kolejnymi falami żołnierzy (którym „odwagi” dodawały strzelające do nich od tyłu oddziały NKWD), bez liczenia się ze stratami.

 

Polegli czerwonoarmiści. Zdjęcie z 1942 roku (źródło: Bundesarchiv; fot. Richard Muck; lic. CC-BY-SA 3.0).

W maju 1945 roku zwycięski Stalin był na ustach całego świata. Jednak była też druga medalu:

Współcześni demografowie mówią o 27 milionach ofiar śmiertelnych wśród których dużą część stanowili ludzie młodzi, czyli przyszłość kraju. Tysiące miast i wsi leżało w gruzach, a wiele osób było zmuszonych do mieszkania w ziemiankach. Kilka milionów rannych weteranów potrzebowało wsparcia rządu – pisze Oleg Khlevniuk w książce „Stalin. Nowa biografia”.

Wielki Głód – 6 000 000 ofiar

Wprowadzona przez Lenina w 1921 roku Nowa Polityka Ekonomiczna z elementami wolnego rynku uratowała tak naprawdę bolszewicki reżim od upadku. W 1929 roku Stalin uznał jednak, że wystarczy już tego „taktycznego odwrotu” od świętych „praw ekonomii” komunizmu.

 

Opracował szaleńczy plan pozbawienia radzieckich chłopów całego dobytku, wcielenia ich do kołchozów i kolektywizacji całej produkcji rolnej. Miała temu towarzyszyć fizyczna likwidacja bogatszych chłopów (kułaków) jako klasy społecznej.

Obywatele radzieccy nie zgadzali się z poglądem wodza o wyższości kolektywnego rolnictwa nad indywidualnym. Tylko w 1930 roku odnotowano w całym kraju czternaście tysięcy buntów, zamieszek i masowych demonstracji.

Stalin postanowił zdusić opór w sposób tak okrutny, jakiego nie znała jeszcze historia świata:

(…) rząd Stalina zastosował głód jako metodę „kary” dla wsi. Odrzucone zostały wszystkie możliwości złagodzenia sytuacji, takie jak np. zakup ziarna za granicą. Głodujących chłopów wywłaszczono jeszcze z ich ostatnich zapasów żywności –opisuje Oleg Khlevniuk.

 

Codzienność w ukraińskim Charkowie w roku 1933 – śmierć głodowa (źródło: domena publiczna).

W wyniku Wielkiego Głodu zmarło ponad 6 milionów ludzi, przede wszystkim na Ukrainie. Autor nowej biografii Stalina pisze:

(…) tajne dokumenty partyjne – są wypełnione świadectwami powszechnego kanibalizmu. Matki mordowały swoje dzieci, a obłąkani działacze okradali i dręczyli ludność.

Klęska głodu w latach 1945–1947 – 1 500 000 ofiar

Powojenne załamanie skolektywizowanego rolnictwa, jego rażąco niska efektywność i słabość systemu dystrybucji żywności doprowadziła do śmierci kolejnych setek tysięcy osób. Dopiero w 1948 roku plony zaczęły zbliżać się do poziomu przedwojennego, zresztą też dalekiego od optimum. Zanim to nastąpiło, w wyniku klęski głodu zmarło półtora miliona osób.

Współtwórcy Wielkiego Terroru. Stalin i Nikołaj Jeżow, rok 1938 (źródło: domena publiczna).

Wielki terror 1936-1938 – 800 000 ofiar

W 1936 roku Stalin znalazł człowieka, który miał przeprowadzić Wielką Czystkę, a potem wziąć całe jej odium na siebie. Dwa lata rządów w NKWD „Krwawego Karła” Nikołaja Jeżowa przyniosły prawie milion egzekucji.

Przyjęty przez Politbiuro rozkaz nakładał na poszczególne radzieckie republiki i obwody obowiązek likwidacji konkretnej liczby wrogów i sabotażystów. Jak dodaje Khlevniuk:

(…) rozkaz dopuszczał elastyczność – lokalni urzędnicy mieli prawo poprosić Moskwę o zwiększenie dozwolonej liczby aresztowań i egzekucji. (…) Przy zachęcie ze strony Moskwy pierwotny plan zniszczenia „wrogów” został wypełniony kilkukrotnie ponad normę.

Wprowadzanie komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej – 400 000 ofiar

Wprowadzanie po II wojnie światowej komunizmu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: w Polsce, Wschodnich Niemczech, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i Albanii, kosztowało życie kilkaset tysięcy osób.

 

W. Churchill, F.D. Roosevelt i Stalin na konferencji jałtańskiej, na której przypieczętowano powojenne losy Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z jej skutków była śmierć ok. 400 tys. osób w nowych krajach „demokracji ludowej” (źródło: domena publiczna).

Szacuje się, że zabito około 400 tysięcy ofiar. Przede wszystkim likwidowano członków podziemia zbrojnego i przeciwników politycznych komunistów.

Operacja polska NKWD – 200 000 ofiar

Realizowana w latach Wielkiego Terroru operacja likwidacji osób narodowości polskiej, zamieszkujących teren ZSRR, przyniosła śmierć 200 tysiącom naszych rodaków. Przynajmniej takie szacunki podaje w swojej książce „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina” Nikołaj Iwanow.

Jedynym kryterium egzekucji była polska narodowość ofiar, stąd uprawnione jest zakwalifikowanie całej akcji jako zaplanowanego ludobójstwa. Była to największa taka operacja NKWD, programowo skierowana przeciwko członkom konkretnej grupy etnicznej.

Zbrodnia katyńska – 22 000 ofiar

Podpisany przez Stalina i pozostałych członków Biura Politycznego świstek papieru zadecydował o egzekucji polskich oficerów bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów, bez decyzji o zakończeniu śledztwa i aktu oskarżenia.

Zdjęcie zwłok jednego z zamordowanych przez NKWD polskich oficerów. Wykonano je w trakcie ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców w 1943 roku (źródło: domena publiczna).

Zdjęcie zwłok jednego z zamordowanych przez NKWD polskich oficerów. Wykonano je w trakcie ekshumacji przeprowadzonej przez Niemców w 1943 roku (źródło: domena publiczna).

Egzekucji dokonywało NKWD strzałami w tył głowy. Zamordowanie polskich oficerów w Katyniu było zbrodnią o cechach ludobójstwa, czemu Rosja do dziś uporczywie zaprzecza.

Polowanie na opozycję w Komitecie Centralnym po śmierci Lenina – 1 000 ofiar

W 1925 roku Stalin rozpoczął regularne polowanie na swoich przeciwników politycznych. Pozbawiano ich członkostwa w partii, zsyłano na prowincję, a z czasem fizycznie eliminowano. Czołowi przywódcy opozycji – Trocki, Zinowjew, Kamieniew i Radek – do 1940 roku wszyscy zostali zlikwidowani.

Polowanie na kontrrewolucję w Carycynie – 1 000 ofiar

Ofiary rewolucji bolszewickiej i wojny domowej (a mogło być ich nawet 9 milionów – tylu doliczył się Richard Pipes) zaliczamy na konto Lenina.

Przed zemstą Stalina nie chronił nawet wyjazd na drugi koniec świata. Przekonał się o tym Lew Trocki. Na zdjęciu wykonanym w 1940 roku Trocki i jego amerykańscy zwolennicy (źródło: domena publiczna).

A jednak współodpowiedzialność jego najbliższego współpracownika jest bezdyskusyjna. O tym, jak ślepo Stalin popierał krwawą politykę Lenina, świadczy chociażby jego pobyt w Carycynie (późniejszym Stalingradzie) w 1918 roku. Został tam wysłany na kilka miesięcy z misją zdobycia zboża z południowej Rosji.

Wówczas po raz pierwszy w życiu Stalin poczuł, jak to jest mieć absolutną władzę. Efekt? Tylko w jednym tygodniu września zlecił 103 egzekucje, tropiąc urojone kontrrewolucyjne spiski. Kiedy przerażeni skalą represji (nawet jak na warunki okrutnej wojny domowej) towarzysze poskarżyli się Leninowi, ten w pierwszej chwili sam zwątpił, potem jednak przyznał rację swojemu najbardziej pojętnemu uczniowi.

RAZEM: 95 924 000 ofiar (słownie dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące ofiar)

Podana liczba może szokować. Szczególnie szacunki Sołżenicyna były wielokrotnie kwestionowane przez historyków.

Dyskusyjne może być też dopisanie do „rachunku Stalina” ofiar II wojny światowej, chociaż nie ulega wątpliwości, że jest on bezpośrednio odpowiedzialny za jej wybuch, jak również straty cywilne i wojskowe ZSRR, wielokrotnie przekraczające straty innych krajów.

Nieprawdopodobna liczba?

Stu milionów ofiar komunizmu doliczył się znany francuski historyk Stephane Courtois – przy czym większość stanowiły ofiary utopii w wydaniu chińskim. Iosif Dyadkin w swojej książce „Unnatural Deaths in USSR 1928 – 1954” wskazuje na około 60 milionów nienaturalnych zgonóww ZSRR tylko w tym okresie.

I nawet ostrożny zazwyczaj Norman Davies w swojej „Europie…” mówi o 50 milionach zabitych w latach 1924 – 1953, ale z wykluczeniem ofiar II wojny światowej (po dodaniu oficjalnej liczby 27 milionów zabitych osiągamy już pułap prawie 80 milionów…).

 

Włodzimierz Lenin i Józef Stalin. Wielcy nauczyciele ludzkości od terroru i ludobójstwa. Zdjęcie z książki Olega Khlevniuka „Stalin. Nowa biografia” (Znak Horyzont 2016).

Nie uwzględniłem ofiar rewolucji bolszewickiej, wojny domowej w Rosji czy wojny radziecko-polskiej. Nie wiemy też, ile osób zginęło w efekcie przesiedleń całych narodów, które odbywały się na rozkaz Stalina.

Podana przeze mnie liczba równie dobrze mogłaby więc być wyższa i przekroczyć symboliczne sto milionów. Tak czy inaczej, Józef Wissarionowicz Stalin ma na swoim koncie kilkakrotnie więcej ofiar niż Adolf Hitler. Świadomość tego faktu, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie wydaje się być jednak szczególnie duża.

Bibliografia:

 1. Norman Davies, Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak 2002.
 2. Norman Davies, Europa walczy,Znak 2008.
 3. Milovan Djilas, Rozmowy ze Stalinem,Iskry 1991.
 4. Orlando Figes, Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji,Magnum 2008.
 5. Nikołaj Iwanow, Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina,Znak Horyzont 2015.
 6. Oleg Khlevniuk, Stalin. Nowa biografia,Znak Horyzont 2016.
 7. Praca zbiorowa, Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, Prószyński i S-ka, 1999.
 8. Aleksander Sołżenicyn, Archipelag Gułag,Rebis 2013.

//ciekawostkihistoryczne.pl/2016/03/01/krew-100-milionow-ofiar-na-rekach-sprawdzamy-ile-osob-zamordowal-jozef-stalin/4/

KOMENTARZE

 • Uncle Joe
  http://www.sww.w.szu.pl/logo/uncle_joe.jpeg


  Józef Stalin był z pewnością jednym z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości. Był też postacią zagadkową, nietuzinkową i obdarzoną dużym zmysłem politycznym. Gruzin potrafił wręcz oczarować towarzyszy Wielkiej Trójki, Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta, umiejętnie wykorzystując ich słabości, co w ostatecznym rozrachunku pozwoliło mu na znaczne zdobycze polityczne i terytorialne. Początkowo jednak nic nie wskazywało na zaborcze zamiary Stalina. Sojusznicy byli nim oczarowani, widzieli w Stalinie wielkiego wodza i stratega. Co więcej, dziwnemu urokowi radzieckiego dyktatora uległo także społeczeństwo amerykańskie, które karmiono sporymi dawkami wojennej propagandy. Brylowali w tym amerykańscy dziennikarze, rozpisując się o wspaniałych przymiotach Gruzina. Ignorowano wówczas doniesienia o ludobójstwie, strasznych warunkach panujących w Związku Radzieckim oraz manipulacjach Stalina. Przymykano oko na ewidentne zbrodnie Sowietów, nawet wtedy, gdy w sprawie Katrynie interweniowali na Zachodzie polscy politycy.

  Stalina pokochano w Stanach Zjednoczonych do tego stopnia, iż określano go pieszczotliwie jako "Wujka Joe" - "Uncle Joe". Prasa uczyniła z niego swoistego bohatera. Na obronę Amerykanów przemawia fakt, iż kompletnie nie orientowali się w realiach państwa totalitarnego. Nie byli sobie w stanie wyobrazić okrucieństw, jakie w Związku Radzieckim były codziennością. Warto podkreślić, że określenie "Uncle Joe" funkcjonowało też w oficjalnej nomenklaturze Churchilla i Roosevelta, którzy pisywali do siebie kolejne listy, używając tego zdrobnienia na oznaczenie Stalina. Mroczna natura Stalina wyszła na światło dzienne dopiero po zakończeniu II wojny światowej. "Uncle Joe" odszedł wtedy w niepamięć. Nie był to efekt głębszej refleksji nad naturą samego Stalina, lecz konsekwencja politycznych nieporozumień, które w 1945 roku podzieliły jednolity dotąd blok aliantów skupiony wokół działań przeciwko III Rzeszy. Po latach wypowiedzi na temat Stalina mogli przeanalizować historycy. Z perspektywy czasu łatwo dostrzec krótkowzroczność amerykańskich i brytyjskich polityków. Uderzające jest, w jaki sposób opinie społeczną kształtowała w tym czasie prasa, zmieniając front o 180 stopni w momencie kryzysu wzajemnych relacji na linii Waszyngton-Londyn-Moskwa. Pisze o tym m.in. Kimberly Hupp w opracowaniu dedykowanym stricte postrzeganiu Stalina w różnych okresach historycznych.

  http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=ciek_7
 • http://www.stalin.website.pl/sm.gif
  Rok 1937. Konkurs na pomnik Puszkina, który ma stanąć w setną rocznicę jego śmierci.
  III nagroda - Puszkin czyta dzieła Stalina.
  II nagroda - Stalin czyta dzieła Puszkina.
  I nagroda - Stalin czyta dzieła Stalina.


  Telewizja radziecka kręci film o dobroci Stalina. Jedno z ujęć; Do Stalina podchodzi małe dziecko i mówi:
  - Wujku, daj cukierka.
  - Won ty s.....u! - Krzyczy Stalin
  W tym momencie kamera kieruje obiektyw na planszę z napisem: A mógł zabić!


  Zebranie lokalnego oddziału KPSS na Czukotce. Atrakcją jest towarzysz, który właśnie powrocił z Moskwy. Inni Czukcze pytaja go:
  - I czego się dowiedziałeś w Moskwie, Mekce naszej?
  - Bardzo dużo, ale przede wszystkim trzech najważniejszych rzeczy:
  Po pierwsze: że Marks i Engels to byli dwaj różni ludzie,
  Po drugie: że socjalizm służy człowiekowi,
  Po trzecie: sam tego człowieka widziałem.


  Na granicy rozmawiają dzieci polskie i rosyjskie:
  - A my mamy chleb! - wołają dzieci rosyjskie.
  - A my mamy chleb z masłem!! - rzekły na to dzieci polskie.
  - A my mamy Stalina!!! - rzuciły dzieci rosyjskie.
  - My też możemy mieć Stalina!!! - odrzuciły gryps dzieci polskie.
  - To nie bedziecie mieli chleba z masłem!!! - odrzekły dzieci rosyjskie.


  W Związku Sowieckim ogłoszono konkurs na najlepszy dowcip o Stalinie. Dla zwycięzców przewidziano trzy nagrody: I - 15 lat łagru, II - 10 lat, III - 5 lat.


  Wybory w latach 50-tych. Na ścianie wisi portret Stalina. Przyciąga uwagę starszej, niedowidzącej babci.
  - O! Piłsudski.
  - Nie Piłsudski, towarzyszko, tylko Josif Wisarionowicz Stalin.
  - A co on takiego zrobił ten Stalin?
  - On wygnał Niemców z Polski.
  - Dałby Bóg, pogoniłby i Ruskich.


  W jednym z miast Związku Radzieckiego postanowiono postawić pomnik Czajkowskiego. W czasie uroczystego odsłonięcia rzeźby oczom obecnych ukazał się siedzący w fotelu Stalin.
  - Miał być pomnik Czajkowskiego - dziwi się jeden z obecnych.
  - Wszystko w porządku - odpowiada jeden z widzów - przeczytajcie napis na cokole: "Towarzysz Stalin słucha muzyki Czajkowskiego".


  - Kiedy odbyły się pierwsze w wiecie wybory według wzorca stalinowskiego?
  - W raju, gdy Pan Bóg stworzył kobietę, przyprowadził ją do Adama i powiedział: "Wybierz sobie żonę"


  Stalin rozpoczął przemówienie. Nagle w absolutnej ciszy rozlega się kichnięcie.
  - Kto kichnął? - pyta Stalin. Milczenie. - Kto kichnął? - powtarza zniecierpliwiony. Znowu milczenie.
  - Towarzyszu Beria - rzekł Stalin - wyprowadzić cały jedenasty rząd.
  Po chwili z zewnątrz dobiega zebranych seria - ta-ta-ta-ta.
  Stalin kontynuuje przemówienie. Wtem znów przerywa mu głośne kichnięcie.
  - Kto kichnął? - pyta Stalin. I znów odpowiada mu milczenie.
  - Towarzyszu Beria, wyprowadzić szesnasty rząd.
  Po chwili z zewnątrz znów słychać serię kałasznikowa.
  - Ta-ta-ta-ta!
  Stalin przemawia dalej i znów kichnięcie.
  - Kto kichnął? - gniewnie pyta Stalin.
  - To ja. Wstaje biały jak śmierć staruszek i jąkając się ze strachu przyznaje się: to ja kichnąłem.
  - Na zdrowie, towarzyszu - serdecznie odpowiada Stalin.


  - Towarzyszu Stalin, jaki jest wasz stosunek do pluralizmu?
  - O pluralizmie dwóch opinii być nie może.


  Po aresztowaniu Siniawskiego zaczęto się zastanawiać, co z nim zrobić. Wywołano ducha Stalina, by się go poradzić. Przedstawiono mu sprawę. Stalin zapytał:
  - A który to Siniawski? Sprawozdawca radiowy?
  - Nie, towarzyszu Stalin, historyk literatury.
  - Po co nam dwóch Siniawskich? Jednego sprzątnąć.


  Stalin i Roosevelt postanowili sprawdzić czyi obywatele są bardziej przywiązani do swojego przywódcy. Przywołał Roosevelt szeregowego obywatela USA i mówi:
  - Dla dobra Stanów Zjednoczonych, za swego prezydenta, skacz w przepaść.
  - Nie, nie mogę. Mam żonę, dzieci i starych rodziców.
  Przywołał Stalin szeregowego obywatela Związku Radzieckiego i mówi:
  - Za ojczyznę, za Stalina, skacz w przepaść.
  - Tak jest! Hurra! - i pobiegł szukać przepaści.
  Po drodze Roosevelt pyta go:
  - Czemu skaczesz w przepaść?
  - Nie mogę inaczej. Mam żonę, dzieci i starych rodziców.


  Truman do Stalina:
  - U nas jest prawdziwa wolność. Każdy może wyjść na ulicę i wołać: "Precz z prezydentem Trumanem".
  Stalin:
  - U nas też każdy może wyjść na ulicę i wołać:"Precz z prezydentem Trumanem".


  Stalin telefonuje do Berii:
  - Ławrentij, zginęła mi fajka. Dywersja. Zacznij działać.
  - Tak jest, towarzyszu Stalin.
  Następnego dnia.
  - Towarzyszu Stalin, pozwólcie zameldować: w związku z zaginięciem waszej fajki rozpoczęto śledztwo. Wykryto spisek. Aresztowano 400 osób. 398 już się przyznało do dywersji. Zostali skazani i rozstrzelani.
  - Nie śpiesz się tak, Ławrentij. Fajka się znalazła.


  Towarzyszu Stalin, w mieście X jest człowiek bardzo do was podobny. To samo uczesanie, ten sam wzrost, takie same wąsy.
  - Zlikwidować.
  - A może ogolić? - Racja. ogolić i zlikwidować


  Przykazania okresu stalinowskiego:
  1. Nie myśl.
  2. Jeśli już pomyślałeś, to nie mów.
  3. Irśli już powiedziałeś, to nie pisz.
  4. Jeśli już napisałeś, to nie podpisuj.
  5. Jeśli już podpisałeś, to odwołaj.


  Amerykanin i Rosjanin spierali się, kto jest wybitniejszym politykiem: Hoover czy Stalin.
  - Hoover - mówi Amerykanin - to wspaniały człowiek i polityk. Przede wszystkim oduczył nasz naród pić!
  - A Stalin oduczył nasz naród jeść!


  Wycieczka zwiedza piekło.
  - Dlaczego Hitler stoi w łajnie po szyję, a Stalin tylko do pasa? - zaciekawił się jeden z turystów.
  - Stalin wlazł na ramiona Lenina...


  Podczas manifestacji pierwszomajowej kolumna starców niesie transparent z napisem: Dziękujemy towarzyszowi Stalinowi za nasze szczęśliwe dzieciństwo! Podchodzą NKWD-yści.
  - Co to ma znaczyć? Gdy byliście dziećmi, towarzysza Stalina jeszcze nie było na świecie!
  - I za to właśnie mu dziękujemy...


  Z encyklopedii XXII wieku: Hitler Adolf- drobny tyran epoki stalinowskiej.


  Gdy Stalina wyprowadzono z Mauzoleum i pochowano obok ściany krem-lowskiej, na drugi dzień znaleziono tam wieniec z napisem: Represjonowanemu pośmiertnie od pośmiertnie rehabilitowanych.


  - Na co umarł Stalin?
  - Na szczęście!


  Raz Stalin postanowił osobiście sprawdzić, jakie jest położenie chłopów w Związku Sowieckim. Pojechał więc do odległego kołchozu.
  - Jak wam się powodzi, towarzysze? - spytał spotkanych kołchoźników.
  - Ano widzicie, ojczulku. Dawniej mieliśmy dwie koszule i dwie pary spodni, teraz jedną koszulę i jedne spodnie...
  - Ależ towarzysze! Pamiętajcie, że dobrobyt nie zależy od ilości spodni! Może słyszeliście coś o Afryce? Tam towarzysze Murzyni to w ogóle bez spodni chodzą! I bez koszul!
  - I bez koszul? - zdziwili się kołchoźnicy. - To tam chyba jeszcze dłużej panuje bolszewizm!  Stalin zmartwychwstał. Spaceruje zdenerwowany po Moskwie. Nie minęła godzina, jak zdecydował się pójść prosto na posiedzenie Biura Politycznego.
  - W kraju bałagan - wykłada struchlałemu kierownictwu - anarchia... W ten sposób nigdy komunizmu nie zbudujemy!
  - Co więc robić, towarzyszu? - pyta struchlały Gorbaczow.
  - Po pierwsze: rozstrzelać wszystkich deputowanych! Po drugie: pomalować Mauzoleum na zielono...
  - Dlaczego na zielono? - zainteresował się Ligaczow.
  - Wiedziałem, towarzysze, że co do pierwszego, to dyskusji nie będzie...

  http://www.stalin.website.pl/dowcipy-s.html
 • Talbot i wszystko jasne.
  Psyche oderwane od rzeczywistości.
  Ja tu widzę takie żydowskie robienie "Hollywoodu" dla przygłupich.

  Kojarząc inne wpisy Talbota widzę Trolla na etacie którego zadaniem jest
  "siać" dezinformacje.

  Stalin i Hitler wierni sojusznicy ? Tacy sami jak dzisiaj Rosja i partnerzy z USA oraz zachodu. Putin w roli Rosji reszta w roli Hitlera.
  Wielki głód a I wojna światowa ? Nie widać związków ?
  Rekwizycja żywności na wsi bo jak wyżywić miasta ?
  Nie dało się wyżywić i wsi i miast... to skutek I wojny światowej.

  Gułagi to państwowe niewolnictwo szeroko stosowane na tzw zachodzie
  Ktoś policzył ilość niewolników którzy zginęli w niewoli Zachodnich jaśniepanów. Wielkość zachodu budowali niewolnicy Rosję budowali przestępcy i niestety to też prawda wrogowie polityczni.

  Dzisiaj wielu mówi o tym by więźniowie pracowali na swoje utrzymanie budując Polskę. Ale nie np Piskorski bo to więzień polityczny.

  Zbrodnie Stalinowskie wcale nie były Stalinowskie
  ponad 80% Ruskiego "sejmu" stanowili żydzi.
  Pełnia władzy w NKWD była w rękach żydów.
  Jak było w finansach i w gospodarce można się domyślać.

  Stalin był "figurą" sterowaną przez swoje żydowskie zaplecze.
  Wniosek taki... Zbrodnie Stalinowskie były w istocie zbrodniami ruskiej mafii żydowskiej (to oni podpowiadali Stalinowi "rozwiązania" a Stalin je "ogłaszał"..

  Dzisiaj mamy identyczną sytuację np w Syrii.
  Czy zbrodnie zbrodnie Islamistów na narodzie Syryjskim są na pewno zbrodniami Islamistów ? Wystarczy poszperać nt tego kto islamistów wspiera kto ich finansuje, szkoli, chroni, kto nimi w istocie dowodzi ?
  ślady znowu prowadza do .... jednego ambitnego ale i bezwzględnego narodu pozbawionego zwyczajne słowiańskiej moralności.

  Jak widać nic się nie zmieniło od czasów Stalinowskich.
  Takie same "szczere przyjaźnie" z tzw zachodem i taka sama rola żydów
  w temacie liczenia trupów. Rosja Stalinowska i USA oraz Zachód to były kondominia żydowskie. Zachód i USA dalej tkwią w żydowskiej systemowej niewoli. Wszystkie ich zbrodnie np od czasu II wojny światowej można przypisać "elitom narodu wybranego"

  Talbot policz może ile ofiar było w tych ok 100 wojnach od II wojny światowej prowadzonych przez rządzone przez żydów USA (głębokie państwo) ?
  Ciekaw jestem jaką matematykę zastosujesz w tym przypadku.
 • Talbot, gdzie te 100 milionów ofiar?
  Zmiany demograficzne ZSRR w granicach z lat 1922-1939 (dane dla 1 stycznia):

  1914 - 139,3 mln[1]

  1922 - 133,9 mln Down.svg6,6 mln (I wojna światowa)

  1926 - 146,7 mln Up .svg12,8 mln
  1930 - 157,4 mln Up .svg10,7
  1933 - 162,9 mln Up .svg5,5 mln
  1934 - 156,7 mln Down.svg6,2 mln
  1937 - 162,5 mln Up .svg5,8 mln
  1939 - 168,5 mln Up .svg6 mln

  1941 - 196,7 mln(najczęściej przyjmowana liczba w przededniu wojny)

  1946 - 170,5 mln Down.svg26,2 mln (II wojna światowa)

  1959 - 208,8 mln Up .svg38,3 mln
  1970 - 241,7 mln Up .svg32,9 mln
  1979 - 262,4 mln Up .svg20,7 mln
  1989 - 286,1 mln Up .svg23,7 mln
  1991 - 293 mln Up .svg5,9 mln

  Down - spadek, ubytek
  UP - wzrost

  Talbot, w swoim wpisie opierasz się na łgarzach.
  Słuchając przed laty ,,Wolnej Europy” usłyszałem, że Stalin po Leninie odziedziczył ruinę i bałagan, umierając zaś zostawił Rosję Sowiecką jako pierwszoplanową potęgę.
  A że rozpieprzył w między czasie imperialne potęgi, więc ma na zachodzie prasę jaką ma.
 • @Talbot 15:29:21
  pisze Talbot: ,,Gruzin potrafił wręcz oczarować towarzyszy Wielkiej Trójki, Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta"

  Bzdury Talbocie, żadne czarowanie.
  Po prostu dla Roosevelta i Churchilla liczyły się rosyjskie dywizje, bez tych dywizji które wiązały gro sił niemieckich na wschodzie, Niemcy bardzo szybko wyparli by Anglików i Amerykanów z Europy.
  Byłaby druga Dunkierka.
 • @Oświat 15:55:04
  "Talbot, gdzie te 100 milionów ofiar?"

  Polska, Czechosłowacja, NRD. Węgry, Rumunia i reszta Demoludów.
  To wszystkie ofiary Stalina i jego bandy.

  "Talbot, w swoim wpisie opierasz się na łgarzach."

  Następnym razem - "oprę się" na Sputniku.
 • brednie
  nie warto czytać,

  ponadto po co ?

  ważna jest eksterminacja polskich emerytów dziś!

  nie w imię jakiejś rewolucji, tylko dla kilku srebrników.
 • @Oscar 15:36:30
  słuszne uwagi,

  szkoda, że propaganda w stylu autora zyskuje jakikolwiek posłuch.
 • @Oświat 15:45:34
  propagandzista napisał, że kilkanaście milionów w gułagach, to 5% populacji ZSRR.
 • @interesariusz z PL 16:18:43
  Też opłakiwałeś śmierć Stalina?

  https://www.youtube.com/watch?v=m9SRPG5eCPk
 • Podsumowując dyskusję
  Talbot znowu wyszedł na idiotę....
  albo na opłacanego dyżurnego Trolla bo gada jak
  "profesorowie" z IPNu albo inne pokrewne "monstra" intelektu wykastrowane moralnie i intelektualnie.
 • @Talbot 16:21:10
  czy też ? nie!

  teraz opłakuję, bo za Stalina panowała złota wolność, nie to, co w obecnych czasach zamordyzmu, gdy nawet własnemu dziecku nie można zrobić zdjęcia.
 • @Oscar 17:27:46
  co zrobić, ale tytuł był wkur...y, dlatego zajrzałem.
 • @Talbot 15:29:21
  ha, ha, ha.
  król Belgów Leopold patrzy na Ciebie Talbot, jak na potencjalnego zbieracza kauczuku.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/L%C3%A9opold_II%2C_roi_des_Belges%2C_d%27apr%C3%A8s_Devaux.jpg/534px-L%C3%A9opold_II%2C_roi_des_Belges%2C_d%27apr%C3%A8s_Devaux.jpg
 • @Talbot 16:21:10
  Ani Stalin ani Hitler nie zamordowali osobiście nikogo. W sowietach zbrodniarzami, mordercami byli wyłącznie żydzi. Ze wszystkich nacji które wymordowali na pierwszym miejscu i liczbach byli Rosjanie. To oni byli twórcami gułagów, etc...
 • @fretka 17:55:58
  No ten to ma ludzi na sumieniu, oj ma.
 • @fretka 17:55:58
  No i teraz Bruksela nami rządzi . Q..wa świat stoi na głowie . Pozdrawiam. https://dorzeczy.pl/historia/32668/Krol-Belgii-Leopold-II-wymordowal-8-mln-ludzi-w-prywatnym-panstwie.html

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

ULUBIENI AUTORZY